Janice weet (gemeente)raad

Janice weet (gemeente)raad

Nu de verkiezingen eraan komen is het super belangrijk dat we ons goed laten informeren over waar en op wie we kunnen stemmen. Omdat politieke taal soms wat lastig is, maar ook om specifiek onderwerpen uit te lichten die jongeren interesseren, heeft de jongerenraad van Westland een Westlandse jongerenkieswijzer gemaakt.

Deze is te bereiken via www.jongerenraadwestland.nl/kieswijzer

De kieswijzer bestaat uit 14 stellingen die je met eens of oneens moet beantwoorden. Direct na de vraag krijg je te zien hoe alle Westlandse partijen hier over denken, met daarbij een toelichting.

Met de gemeenteraadsverkiezingen kan het zomaar zijn dat je kunt stemmen op iemand die bij je in het dorp woont, en misschien zelfs wel op de buurman of buurvrouw. Stemmen is geen plicht, maar wel een heel belangrijk recht, dus laat je goed informeren.

Wil jij antwoord op een specifieke vraag of wil je wat meer weten over een bepaald onderwerp? Mail naar Janice@cdawestland.nl

5.CDA Janice

Terug naar nieuws

Onze mensen

Janice de Jong

Raadslid