Maasdijk weer rechtstreeks verbonden met Westland

Het lijkt ondertussen zo gewoon, maar 10 jaar geleden zat Westland nog helemaal vast rond de uitvalswegen richting Rotterdam via de burgemeester Elzenweg en Westerlee. Ondertussen is er een ontsluitingsweg met een nieuw verkeersknooppunt naar Hoek van Holland langs Maasdijk, is er een Verlengde Veilingroute, heeft Flora Holland een verbeterde toegang naar de Veilingroute  (nu Westlandroute), is De Lier ook aangesloten op de Westlandroute, is o.a. Westerlee heel anders geworden, en zijn diverse fietstunnels aangelegd. Belangrijke man in dit geheel is wethouder Bram Meijer geweest, ook om nog tussentijdse wensen van de gemeenteraad te realiseren. Het geheel aan plannen werd het 3-in1 project genoemd.

Het laatste nog te verwezenlijken besluit van de gemeenteraad moest echter nog steeds gerealiseerd worden. Door alle plannen in het 3-in1 project werd het dorp Maasdijk voor auto’s afgesneden van de rest van Westland, althans men moest in het vervolg een grote omweg door het nieuwe bedrijventerrein Honderdland met een ingang nabij Maasluis maken. En dat viel in het verkeerde keelgat bij de bewoners van Maasdijk.

Voor het college van B&W waren er echter al genoeg extra aanpassingen gedaan, maar dat had vooral met het fietsverkeer te maken. Nog meer aanpassingen doen in het 3-in1 project zou de realisatie van alle plannen alleen maar vertragen en de verkeerssituatie in Westland kon dat niet meer hebben.

Reden voor de fractie van CDA om met een heel nieuw plan buiten het 3-in1 project te komen. Dat kwam neer om een pootje te gaan aanleggen vanaf de Maasdijk naar de op dat moment nog aan te leggen rondweg in Honderdland. En vanaf die rondweg had men dan weer goede aansluitingen met Westland en de verkeersprojecten in het 3-in-1 plan. De gemeenteraad was het in meerderheid  met dit voorstel eens en daarmee kreeg het college, in uitvoering wethouder Bram Meijer, de opdracht om toch het Pootje van Bram aan te leggen. En ondertussen kon men dus verder met de realisatie van het 3-in-1 plan.

En dan eindelijk, vrijdag 19 november, kon dit pootje dan toch geopend worden. En dit tot volle tevredenheid van iedereen. En terecht ook dat o.a. voormalig wethouder Bram Meijer de opening ervan wilde doen, want hij heeft echt een grote stempel gedrukt op het gehele 3-in1 plan! Maasdijk is weer rechtstreeks verbonden met Westland, het duurde even, maar nu heb je ook wat!

Jan van Rossum

 

Bijlage: Motie september 2010

Protest Maasdijk

Terug naar nieuws

Onze mensen

Jan van Rossum

Ambassadeur