Oplossing voor leveren op het strand

Het bevoorraden van de strandpaviljoens in Westland is een probleem en blijft ook een probleem doordat de realisatie van een hellingbaan niet door kan gaan. In o.a. Scheveningen wordt gebruik gemaakt van de "hubklub".  De bestellingen van de strandtenten worden door de leveranciers op één vaste plaats geleverd waarna het in één keer naar de ondernemer gebracht wordt. 

Wij denken dat dit een goede oplossing is en vinden dat de ondernemers op het strand snel duidelijkheid verdienen. Daarom stelt Cor van der Mark vragen in het college over dit onderwerp. 

 

 

Geacht college,

De laatste dagen wordt onze fractie van meerdere kanten geïnformeerd dat er mogelijke nieuwe initiatieven zijn om de problematiek van het bevoorraden van de strandpaviljoens op te lossen.

Omdat de realisatie van de beoogde hellingbaan vanwege de stikstofuitstoot nog niet op korte termijn uitgevoerd kan worden.

Onze buurgemeenten hebben initiatieven ontwikkeld die onder andere de emissie-uitstoot tot een minimum weten te beperken. En tevens de aanleg van de omstreden hellingbaan wellicht overbodig kan maken.

In de binnensteden van Den Haag en Amsterdam worden horeca bedrijven bevoorraad middels een zogenaamde ‘hubklup’. Hier wordt op een aangewezen plaats door de leveranciers van de horeca, de bestelling afgeleverd. Het wordt daar per locatie verzameld en in één keer naar de ondernemer gebracht. In plaats van 6 tot 8 aparte leveranties wordt het er nog maar één of twee. Ook de strandpaviljoens van Scheveningen en Kijkduin maken ondertussen gebruik van deze ‘hubklup’ oplossing, waarbij ook gebruik gemaakt wordt van het fietspad.

Het bevoorraden van strandtenten bij Molenslag een complex dossier is en dat nog  eens gecombineerd met de natuuraspecten. CDA Westland staat heel erg open voor andere initiatieven. En duurzaamheid staat voorop.

Onze gemeente is door de provincie gesommeerd om de bevoorrading van de strandpaviljoens via het fietspad te stoppen, aangezien er geen zicht is op een hellingbaan. Tenzij er andere oplossingen aangedragen worden.

Graag stellen wij de volgende vragen:

  • Is het college op de hoogte van de initiatieven van de hubklub?
  • Deelt het college de mening dat het bevoorraden met elektrisch materieel voor 10 uur ’s morgens verkeersveiliger is dan omrijden via een ander strandslag en met zwaar materieel het strand over te rijden
  • De strandtenten bij Molenslag een sterk onderdeel zijn van ons kustbeleid met stroken van een drukkere pleisterplaatsen en rustigere plaatsen. En dat een adequate bevoorrading van de strandtenten van bijzonder groot belang is voor de strandtenten?
  • Kan het college helderheid scheppen over de gewenste bevoorrading voor Molenslag Monster, zodat hiervoor de benodigde vergunningen voor de strandpaviljoenhouders geregeld kunnen worden en hierover op korte termijn met de provincie afspraken over maken? 
  • Ziet het college het belang in van het streven naar een duurzame oplossing?  En de kans die een hubklub kan bieden?

Wij vragen het college deze vragen binnen de daarvoor gestelde termijn te beantwoorden.

Namens fractie CDA Westland
Cor van der Mark

Foto: Jan van Rossum

 

 

 

Strand Hubklup

Terug naar nieuws

Onze mensen

Cor van der Mark

Raadslid