Raadsvragen centrum Monster

De fractie van CDA Westland vraagt met raadsvragen aandacht voor het centrum van Monster. De raadsleden van CDA stellen dat Monster aan de beurt is voor een grootschalige upgrade. Zij zien daarvoor kansen nu het overleg over de bouw van 40 appartementen op de locatie van het voormalige gemeente-huis meer tijd vraagt, intussen plannen voor de Noviteit worden gemaakt en een pand in de Choorstraat beschikbaar is. Laatstgenoemde locatie betreft een bakkerij waar naar de mening van het CDA een robuuste verbinding met het Kerkplein tot stand kan komen.

Op die wijze wordt een al eerder bepleitte invulling bereikt met een combi van wonen, ruimte voor horeca en een groene long met speelgelegenheid. De verbinding bewerkstelligt een goede aansluiting op de winkelzone. De CDA-fractie heeft raadsvragen ingediend om helder te krijgen of het college die kansen ook ziet en wil onderzoeken. De suggestie wordt gedaan een masterplan tot stand te brengen waarmee de upgrade van Monster planmatig kan worden beetgepakt.

De gestelde vragen vindt u hier (download)

Monster

Terug naar nieuws

Onze mensen

Jaco Eeltink

Raadslid