Samen werken aan structureel meer groen

Afgelopen raadsvergadering werd gedebatteerd over de besteding van het restantbedrag uit het project Leefomgevingsfonds (LOF). Sinds 2016 heeft de gemeenteraad 3,75 miljoen euro vrijgemaakt voor dit project. Bedoeld om Westland meer leefbaar en groener te maken.

Met het schrappen van eerder vastgestelde plannen als ‘Fitnessplek Hofpark’ en een volwaardige sportvoorziening in de wijk Vliettuinen was CDA Westland het niet eens. Het Hofpark wordt meer en meer gebruikt voor activiteiten als bootcamp en andere vormen van trainingen. Ook scholen maken veelvuldig gebruik van het Hofpark bij activiteiten.

In de raadsvergadering van 13 april jl. heeft CDA Westland met GBW middels een amendement het voorstel ingediend om het project ‘Fitnessplek Hofpark’ niet te schrappen, maar eenvoudig te realiseren op het bestaande hobbelige voetbalveldje door op te hogen met kunstgras. Kunstgras vergroening? Niet in de zin van levend groen. Wel dat een multifunctioneel sportveld in de openbare ruimte wordt gerealiseerd waar vele doelgroepen, scholen in de omgeving gebruik van kunnen maken en er zelfs weer een potje gevoetbald kan worden op een zgn. Cruyffcourt. Met voldoende steun heeft de gemeenteraad dit voorstel aangenomen. CDA Westland is blij dat met dit besluit de leefbaarheid voor Wateringen zal verbeteren voor sport en spel in de buitenlucht. 

Gelukkig zien we naast gemeentelijke projecten steeds meer initiatieven voor vergroening door inwoners zelf. Zo is in mijn dorp ‘Groenermaasdijk’ bezig om een vergroeningplan te maken en in te dienen bij de gemeente. Ook de bewoners van de Wateringse Ambachtsweg zijn recent gestart met het vergroenen van de eigen woonomgeving door het beheer en onderhoud van 16 gemeenteperken over te nemen.

Ook initiatieven om je eigen leefomgeving te vergroenen? Laat je ideeën horen (aan de gemeente) en ga ermee aan de slag. Doorpakken!

Petra Scheffers,

Raadslid CDA Westland

Groen

Terug naar nieuws

Onze mensen

Petra Scheffers-van der Lelij