Standpunt CDA Westland huisvesting asielzoekers

Sinds vandaag is de spreidingswet een nationale wet, en daarmee zal ook de Gemeente Westland zich hieraan moeten houden. We wonen immers in een rechtsstaat. Het in één keer opvangen van ruim 700 mensen zal een aanzienlijke uitdaging worden, zeker in een gemeente met een grote opgave voor huisvesting van arbeidsmigranten én het zijn van één van de meest dichtbebouwde gemeente van Nederland. Tegelijkertijd getuigt het feit dat er in de afgelopen 14 jaar geen asielzoekers zijn opgevangen ook niet van rechtvaardigheid.

De verklaring van de coalitiepartijen en enkele oppositiepartijen om bij voorbaat niet mee te willen werken, keuren wij af. Juist door met de andere Zuid-Hollandse gemeenten in gesprek te gaan, kunnen we argumenten aanvoeren over de bestaande grote opgaven van het Westland met betrekking tot de huisvesting van arbeidsmigranten. Hiermee zou er begrip kunnen komen vanuit andere gemeenten en daarmee mogelijk bereidheid om extra asielzoekers op te vangen. We vertrouwen erop dat het college deze gesprekken voortvarend zal voeren binnen de provincie.

Het zijn juist de coalitiepartijen die al twee jaar lang geen overeenstemming kunnen vinden over locaties voor (flex)wonen, zie nu ook weer de HOT-locatie. Laten we nu eens als Raad gezamenlijk werken aan oplossingen.

Overheid

Terug naar nieuws

Onze mensen

Kevin Klinkspoor

Raadslid