Tijdelijke flexwoningen op HAK locatie in Poeldijk

De vraag naar woningen voor alle doelgroepen in het Westland is groot. Zo ook voor spoedzoekers, mensen met de hoogste nood voor een woning . Een oplossing voor deze mensen zijn de flexwoningen die dan voor maximaal 2 jaar bewoond kunnen worden. Deze optie kan dan ook de druk afhalen op woningnood voor andere woningen.

Flexwoningen is een eenvoudig middel om snel woningen neer te zetten op gronden met een tijdelijke bestemming (meest 10 jaar). CDA Westland ziet kansen om dergelijke woningen neer te zetten op de zogenaamde HAK locatie aan de Wateringse weg te Poeldijk, aanliggend aan Kwintsheul. De gemeente wil deze nog steeds voor glastuinbouw bestemde gronden omzetten naar woningbouw, maar tot nu toe weigert de provincie die omzetting. Praktisch betekent dit dat hier voorlopig grasland zonder verdere invulling blijft liggen. Een mooie mogelijkheid dus om die gronden dan tijdelijk te bestemmen voor flexwoningen!

De volgende vragen hebben wij hierover gesteld aan het college:

 

Wateringen, 28 februari 2022

Geacht College,

Bij de digitale bijeenkomst op 17 februari over de gebiedsontwikkeling De Driesprong in Kwintsheul had wethouder Gardien op gestelde vragen inzake of er nog meer gebiedsontwikkelingen in Kwintsheul op stapel staan geantwoord dat de HAK locatie aan de Wateringseweg te Poeldijk (nabij Kwintsheul en aanliggend op gronden van het bestemmingsplan De Gouw) dat zou kunnen worden.

Maar zij zei er ook bij dat er hiervoor nog een lange weg te bewandelen is omdat de provincie nog niet wil meewerken aan omzetting van een glastuinbouwlocatie naar een woongebied bestemming. Ondertussen blijft die locatie dus als grasland aanwezig en dient het nog geen enkel doel, behalve dat, als er lang niets gebeurt, dit gebied weer een claimgebied zou kunnen worden voor behoud van de dan verkregen “nieuwe natuur”.

Wat CDA Westland betreft zou de overbrugging van een tuinbouwbestemming naar een woonbestemming ook een kans kunnen zijn om snel tijdelijk flexwoningen neer te kunnen zetten. Juist dit soort woningen zijn gedefinieerd met een tijdelijke bestemming in afwachting van een definitieve bestemming, welke dat ook zal worden.

Deze flexwoningen zouden een snelle oplossing kunnen zijn om de grootste nood in het beschikbaar krijgen van woningen voor spoedzoekers te kunnen ledigen.

Ons is verder bekend dat er in ieder geval één initiatiefnemer zich bij de gemeente heeft aangemeld die snel “ergens” een plan voor flexwoningen zou kunnen realiseren vanwege actuele beschikbaarheid van tijdelijke woningen. Bij elkaar optellend willen wij uw college bevragen of hiermee voor de gemeente Westland een mooie en snelle optie aanwezig is om te kunnen voorzien in het oplossen van de grootste nood voor beschikbare woningen.

Onze vragen:

  • Is onze conclusie juist dat de HAK locatie voorlopig nog niet beschikbaar zal komen voor reguliere woningbouw?
  • Is het een mogelijkheid, onafhankelijk van het antwoord op vraag 1, om de HAK locatie alvast te gebruiken om daar flexwoningen neer te kunnen zetten?
  • Klopt onze berichtgeving dat er bij een positief antwoord op vraag 2 ook snel tot een realisatie kan komen vanwege beschikbaarheid van tijdelijke woningen?

Wij zien graag een antwoord op deze vragen tegemoet.

 

Namens CDA Westland,

Jan van Rossum

Voorbeeld Flex woningen 2022 02 28

Terug naar nieuws

Onze mensen

Jan van Rossum

Ambassadeur