Tweede Berkenflat, waar staan we?

Tweede Berkenflat: college verkwist miljoenen en zorgt voor jarenlange vertraging. Waar staan we?

CDA Westland was en is een groot pleitbezorger voor de komst van een tweede flat aan de Kon. Julianaweg in ’s-Gravenzande. Wel plaatsen wij vraagtekens bij de manier waarop er tot nu toe door het college om wordt gegaan met de verschillende belangen van betrokken partijen.

Een verhuizing van de WOS naar De Veiling (voormalige Leuningjes) in Poeldijk had onze goedkeuring maar het college wilde eerst € 600.000 vrijmaken voor het opknappen van de kleine zaal die overigens heel mooi is geworden. Inmiddels is er al € 2.500.000,- uitgegeven aan exploitatie van De Veiling. Laten we dit gebouw dan ook ten volle gaan gebruiken voor de Westlandse gemeenschap.

Als de WOS verhuist naar de kleine zaal van De Veiling is een exploitatie niet rond te rekenen en zullen de uitgegeven miljoenen weggegooid geld blijken te zijn.

Daarnaast is er een lopend contract met De Veiling waardoor een gebruik van tien jaar is gegarandeerd. Het college wil dit contract nu opzeggen en de WOS huisvesten in de kleine zaal. Het bestuur van De Veiling heeft al aangegeven dat men een langlopende juridische procedure zal opstarten. En terecht: men mag er van uit gaan dat gemaakte afspraken worden nagekomen, zeker als ze zijn gemaakt met het Westlandse college.

Wij vragen de wethouder nog eens met klem om te kijken naar andere locaties voor de WOS, die zijn er voldoende te vinden. Vasthouden aan een verhuizing naar De Veiling levert veel ellende, kostbaar gemeenschapsgeld en jarenlange vertraging op voor de komst van een tweede Berkenflat.

Wij mogen niet toestaan dat deze felbegeerde flat met woningen voor onze senioren verdampt tot een luchtkasteel.

Anja van der Eijk-Groeneveld

Raadslid CDA Westland

profielfoto website3

Terug naar nieuws

Onze mensen

Anja van der Eijk-Groeneveld