Voor de VORM !

CDA Westland is voor behoud van onze unieke Westlandse tuinbouwsector en dus voor de VORM. Anderen zeggen voor onze tuinders op te komen, maar soms is dat meer "voor de vorm". Een cruciaal verschil!

 

Het Westland kent een belangrijke financiële regeling waarmee bij modernisering van glastuingebieden de verwijdering van in de weg staande woningen wordt gestimuleerd. Dat is de VORM-regeling. Coalitiepartij Westland Verstandig stelde deze week in een commissievergadering voor geld uit deze regeling in te gaan zetten voor andere doeleinden. Dat is lef hebben! In deze tijden onze tuinbouwondernemers verder op achterstand zetten met een greep in de kas en ondertussen roepen dat je zoveel belang stelt in die sector! 

 

Zo'n plundering raakt niet alleen de tuinders die momenteel keihard strijden voor een toekomst. De perspectieven van tuinbouw bepalen ook die van alle daarmee samenhangende bedrijvigheid, het inkomen van vele Westlanders en daarmee het karakter van Westland. CDA Westland is voor behoud van de VORM en neemt afstand van dergelijke vreemde acties van spelers die alleen maar voor de vorm roepen voor onze tuinders te strijden.

 

Jaco Eeltink, 

raadslid CDA Westland

vorm

Terug naar nieuws

Onze mensen

Jaco Eeltink

Raadslid