Zwembad De Waterman

Commissie MO – bijdrage CDA Westland

CDA Westland is altijd voorstander geweest van het openhouden van de Waterman, een voorziening die ons en Wateringers aan het hart ligt, ook te lezen in het AD van vandaag. Het feit dat wij hier met z’n vieren zitten vanavond maakt al duidelijk dat wij dit dossier niet licht opvatten.

Het burgerinitiatief heeft het voor elkaar gekregen om jarenlang ontzettend goedkoop het zwembad te exploiteren. Hier hebben we als gemeente en inwoners veel plezier aan gehad.

2,6 miljoen is al toegezegd, helaas is door vertraging alles duurder geworden. Daar kan Waterman Natuurlijk niets aan doen, zij zijn nu ineens speelbal van een politiek steekspel. En dat terwijl de coalitie in het akkoord heeft vastgelegd  ‘de plannen voor vernieuwing en exploitatie […] worden niettemin uitgevoerd’.

Wij kennen wethouder Goudswaard inmiddels als het boegbeeld van sport- en recreatie en prijzen zijn inzet in vele dossiers maar in dit geval denken wij toch dat er een aantal zaken door elkaar worden gehaald.

Waar Waterman Natuurlijk inzet op vernieuwen van het bad en machines, waarna zij zelf verantwoordelijk zijn voor de exploitatie, zet de wethouder in op een geheel nieuwe ontwikkeling van het perceel.

Daarnaast rekent hij met bedragen voor onderhoud die na vernieuwing van het bad en machines zeker de eerste jaren niet nodig zullen zijn. Dit zal de wethouder toch met ons eens zijn? En de opmerking over een rammelende businesscase komt ons vreemd voor: dit burgerinitiatief bestaat al tien jaar, deze vrijwilligers hebben veel expertise en weten waar ze over spreken.

Omdat wij als raad jarenlang verzuimd hebben om de discussie over het aantal zwembaden aan te gaan lijkt het er op dat de Waterman nu geslachtofferd wordt. Dat vinden wij niet juist. Zelfs als we nu op korte termijn deze discussie gaan voeren, is het voor de Waterman te laat. Er moet immers nu gestart worden met de werkzaamheden wil het bad komende zomer open kunnen gaan.

6.6 miljoen voor het openhouden van een zwembad is wel heel veel geld. Om een goed beeld te krijgen van de totale uitgaven aan zwembaden willen wij graag voor de raadsvergadering van 22 maart een overzicht ontvangen van de toegekende gelden en of subsidies aan alle Westlandse zwembaden, uitgesplitst per bad en dezelfde gegevens per bad voor de komende vijf jaar. We willen die gegevens graag over de afgelopen vijf jaar zien, omdat we dan ook een goed beeld hebben over de Boetzelaer, die vanwege de brand voor langere tijd gesloten was.

Wij willen graag van het college weten hoe zij staan tegenover de oplossing om de dekking van het nieuw benodigde bedrag van 1.6 miljoen te halen uit het budget dat voor 2024 gereserveerd is voor de verbreding van de rotonde bij de Zijtwende. Hier is ons inziens op korte termijn geen noodzaak voor.

Daarnaast willen wij graag weten hoe het college aankijkt tegen de dekking zoals die is voorgesteld door WV, die een oplossing ziet om het budget voor de renovatie van de Noviteit te gebruiken.

Omdat we het hoe dan ook over een miljoenen investering hebben, geven wij de suggestie mee om het burgerinitiatief Waterman Natuurlijk te laten ondersteunen of onder te brengen bij een andere overkoepelende sportvereniging bijvoorbeeld Quintus of KMD. Dit om een sterk en krachtig bestuur te kunnen continueren. Wij leggen dit idee graag in de week bij zowel de Waterman als de wethouder.

Wethouder Goudswaard, wij begrijpen dat u vanavond niet alle gevraagde details en cijfers op tafel kunt toveren maar wij gaan er vanuit dat u begrijpt dat wij op basis van feiten wel een gedegen besluit willen nemen in dit gevoelige dossier.

 

CDA Zwembad de Waterman Wateringen scaled

Terug naar nieuws

Onze mensen

Jenny Vermeer-de Smit

Fractievoorzitter, raadslid