Frits Zwinkels

HomeFrits Zwinkels

Frits Zwinkels

Voorzitter

55 jaar oud en woonachtig in ‘s-Gravenzande. Getrouwd en twee dochters van 19 en 16 jaar. Opgegroeid in een tuindersgezin met zeven kinderen. Na de Middelbare Tuinbouwschool werkzaam geweest in familiebedrijf, dat verkocht is in 2000. Huidig werkzaam als teeltspecialist bij potplantenkwekerij SV.CO. Bestuurlijke voorkeur in de tuinbouwbelangenbehartiging.

Frits is zijn hele volwassen leven lid van het CDA omdat deze partij het dichtst bij hem staat. Sociaal en solidair, maar niet onvoorwaardelijk. Verantwoordelijkheid durven nemen voor noodzakelijke keuzes met oog voor de consequenties voor de mensen waar het om gaat. Het oog hebben voor de kracht en ondersteunen van maatschappelijke organisaties, verenigingsleven en gezin. En wat hem bijzonder aanspreekt als vader is het rentmeesterschap, verantwoordelijkheid nemen voor de volgende generatie in de breedste zin van het woord.

Heeft u opmerkingen, suggesties of vragen? Neem gerust contact op via voorzitter@cdawestland.nl. Samen maken we CDA Westland beter. Voor Westland, voor elkaar.

Alvast bedankt

M.v.g.  Frits Zwinkels
Voorzitter CDA Westland
Tel. 06-13557691

Comments

comments

Recente artikelen

CDA Westland verzamelde wensen voor Westland

In de week voor Kerst heeft CDA Westland in diverse dorpen wensen opgehaald voor Westland. Mensen konden hun wens in de kerstboom hangen en daar werd massaal gehoor aan gegeven. Veel terugkerende wensen gingen over meer betaalbare appartementen voor jong en oud en beter onderhouden openbaar groen, trottoirs en fietspaden. Veel mensen wensten betere communicatie […]

Coronacrisis in het Westland

Beste CDA-vrienden, En toen stond de wereld stil. We leven momenteel in een surrealistische wereld, waarbij we om elkaar heen lopen en waarbij fysiek contact, elkaar even aanraken bijna niet meer kan. En juist nu hebben we daar zo erg behoefte aan, elkaar troost bieden in onze angsten. Angst voor onszelf, maar misschien wel meer […]

Uitkomst Nieuwjaarsreceptie 2020

Zaterdag 11 januari was de goed bezochte nieuwjaarsbijeenkomst van CDA Westland in ‘De Binnenhof’ in Naaldwijk. In de overwegingen werd stil gestaan bij de afgelopen moeilijke periode na het vertrek van wethouder Karin Zwinkels en de aankomende aanstelling van haar opvolger, Albert Abee. Ook de financiële zorgen van de gemeente door m.n. de oplopende kosten […]

Nieuwe wethouder CDA Westland!

Na een zorgvuldig proces kunnen we vandaag de nieuwe wethouder voor CDA Westland presenteren. De fractie en het bestuur van CDA Westland dragen de heer Albert Abee voor als nieuwe wethouder van Gemeente Westland. Hij vult de vacature op die is ontstaan door het vertrek van mevrouw Karin Zwinkels – de Jong. De portefeuilleverdeling binnen […]

Fijne feestdagen!

Het einde van het jaar nadert alweer, de donkere dagen voor Kerst zegt men vaak. Deze beeldspraak beschrijft heel treffend de fase waarin CDA Westland zich bevindt: het afscheid van Karin Zwinkels als wethouder laat zijn sporen na. In een politiek proces kan niet altijd alles worden gedeeld, vandaar dat wij terughoudend zijn met informatie […]

Vertrek van Karin Zwinkels

Zaterdag 30 november hebben wij kennis genomen van het besluit van onze wethouder Karin Zwinkels om haar functie per direct neer te leggen. De reden van haar vertrek is een, ook door het bestuur onderkend, verschil van inzicht met de fractie t.a.v. de koers van het te voeren beleid. Het moeilijke dossier op gebeid van […]

‘Zij aan zij maken wij ons sterk voor het Westland’.

Vorige week publiceerde het CDA een discussiestuk getiteld ‘Zij aan zij’. Een titel die wat mij betreft recht doet aan het gevoel van velen dat we dit zijn kwijtgeraakt en het node missen. Individualisering, populisme en polarisering zijn termen die deze tijd het beste omschrijven. Maar het besef dat dit nergens toe leidt begint ook […]

Inspiratie voor het nieuwe politieke seizoen

Het zomerreces is ten einde. Het college en de gemeenteraad hebben zich weer op kunnen laden voor het volgende politieke jaar. Inspiratie en nieuwe inzichten op kunnen doen tijdens de vele dorpsfeesten. Genietend van de gemeenschapszin, die deze feestweken mogelijk maken en waar we best trots op kunnen zijn. Zou het niet geweldig zijn als […]