Noodkreet glastuinbouw

Aan.          :  Ministers Jetten, Staghouwer en Minister-President Rutte

                     Kamercommissie Landbouw

Van.          :  CDA besturen en fracties

Betreft     :  Noodkreet Glastuinbouw

    

 

Geachte ministers en Tweede Kamerleden,

 

Om maar eens met de spreekwoordelijke deur in huis te vallen; de glastuinbouwsector verkeert in zwaar weer.
De sector met ruim 3000 ondernemingen die in totaal een oppervlakte beslaan van 8500 hectare. De sector die jaarlijks een belangrijke bijdrage levert aan de Nederlandse economie van 7,9 miljard euro.

Met een innovatieve en efficiënte wijze van produceren is deze sector een voorbeeld voor bedrijven over de hele wereld, en heeft in veel gebieden een sleutelrol wanneer het gaat om het wereldvoedselprobleem. Bedrijven in de veredeling en techniek rollen de kennis die hier is opgedaan uit over de hele wereld en leveren daarmee ook een grote bijdrage aan de exportwaarde van ons land.

Langs deze weg willen wij onze grote zorg onder de aandacht brengen over de gevolgen van de explosief gestegen energiekosten bij onze glastuinbouwondernemers. Een kostenstijging die grotendeels buiten de invloedsfeer van het ondernemerschap ligt en het rechtstreekse gevolg is van politieke keuzes. Die kostenstijgingen zullen ertoe leiden dat veel ondernemers de komende winterperiode tijdelijk, maar voor een deel ook definitief zullen stoppen. Deze signalen bereiken ons nu al en dat heeft grote gevolgen voor de sector en voor onze gemeenschappen. Laat ons de gevolgen op een rijtje zetten.

Bedrijven zijn genoodzaakt hun reserves aan te spreken. Daarmee verdwijnen ook de reserves die noodzakelijk zijn voor de nodige investeringen in herstructurering, innovatie en modernisering. Veel vooral kleine en middelgrote familiebedrijven kunnen zich onvoldoende indekken tegen de explosief gestegen energieprijzen. Hun oudedagsreserve verdwijnt en in diverse gevallen zal de schuldsanering hier om de hoek komen kijken. Zeker omdat veel bedrijven te koop komen zal de taxatiewaarde van die betreffende bedrijven hard kelderen.

Teeltplannen worden op dit moment aangepast om de koudste periode te ontlopen om zodoende pas later in het voorjaar teelten op te starten. Wij voorzien daardoor een flink beperkt aanbod in de voedselketen in de winter en het voorjaar met extra druk op de inflatie en juist weer een slechte prijsvorming in de zomer wanneer alle producten in een piek op de markt komen. Uiteraard kun je dit scharen onder bedrijfsrisico, maar het zijn, gedreven door externe factoren, duivelse dilemma’s voor ondernemers en wij vinden dat er goed nagedacht moet worden of we deze effecten kunnen bijsturen.

Investeringen in nieuwbouw, nieuwe innovatieve technieken en verduurzaming zoals geothermie worden niet meer mogelijk omdat banken zich terughoudend zullen gaan opstellen. Bedrijven in het tuinbouwcluster, de kassenbouw- en tuinbouwtechniek, veredelaars en plantgoedleveranciers zien hun omzet al in elkaar zakken, want ook de export stagneert doordat extreem stijgende energiekosten een wereldwijd probleem zijn. Investeringen in nieuwe ontwikkelingen zullen uitgesteld worden en onze koppositie wanneer het gaat om verduurzaming staat daarmee op het spel.

Direct en indirect zullen er arbeidsplaatsen verdwijnen, hetgeen grote gevolgen gaat hebben voor onze leefgemeenschappen, plaatselijke middenstand en verenigingsleven. Hoewel dit niet de eerste keer is dat deze sector met een crisis van doen heeft zal de impact van deze stijging van energiekosten alle voorgaande crises overtreffen. Wij voorzien een grote toename in bedrijfsbeëindigingen en stille armoede.

De glastuinbouw is een sector die doorgaans weinig vraagt van de politiek, behalve flankerend en stimulerend beleid. Maar nu doen wij een dringend beroep op u om de glastuinbouwsector tegemoet te komen en te helpen om de gevolgen van deze crisis zoveel mogelijk te beperken. Om die reden ondersteunen wij de roep om op korte termijn met een aantal maatregelen te komen. Een borgstellingsregeling voor het afsluiten van nieuwe energiecontracten is nodig, waardoor het vertrouwen in en binnen de sector blijft bestaan en financieringen mogelijk blijven. Het aanpassen van de SDE-subsidie op lopende trajecten die leiden naar duurzaamheid is noodzakelijk om die niet verloren te laten gaan. Daarnaast moet er ingezet worden op een snelle uitwerking van een investeringsregeling om de energietransitie te versnellen. De glastuinbouwsector heeft keer op keer veerkracht getoond, maar is nu echt in de zwaarste storm van haar bestaan beland.

Met het oog op voedselzekerheid dicht bij huis is de glastuinbouwsector een sector van grote waarde. Een sector die juist zo hard op weg is om een voorbeeld te zijn van duurzaamheid, steeds meer losgekoppeld van fossiele brandstof en een sector die op termijn zelfs netto leverancier van warmte kan worden is het waard om behouden te blijven. Help ons om de sector niet verloren te laten gaan!

 

M.v.g  namens

 

 

Bestuur en fractie van CDA Westland        

Frits Zwinkels en Jenny Vermeer

secretaris@cdawestland.nl

 

Bestuur en fractie van CDA Lansingerland

Hans Koster en Jan-Willem van der Beukel

secretaris.cda.lansingerland@gmail.com

 

Bestuur en fractie van CDA Pijnacker-Nootdorp

Godwin van Dijk en Janno Meijer

bestuur@pijnacker-nootdorp.cda.nl

Glastuinbouw

Terug naar nieuws

Onze mensen

Jenny Vermeer-de Smit

Fractievoorzitter, raadslid

Marcel Zuidgeest

Steunraadslid

Frits Zwinkels

Voorzitter