Actueel

HomeActueelCDA schakelt landelijke partij in voor glasvezel.

CDA schakelt landelijke partij in voor glasvezel.

De buitengebieden van Westland zijn nog steeds niet voorzien van glasvezel. Vorig jaar heeft Deltafiber, ondanks voldoende belangstelling en afgesloten contracten besloten de aanleg van glasvezel af te blazen, omdat het te lastig is en te duur werd.

Vanuit de lokale politieke partijen is er veel geluid gemaakt. Ook richting de gemeente, echter zij ziet geen rol voor zich weggelegd. Niet alleen Westland ook andere gemeenten kampen met het probleem dat er geen glasvezelnetwerk is in de buitengebieden. Door het zorgdossier en invoering van de nieuwe omgevingswet hebben gemeenten nauwelijks financiële middelen beschikbaar om hierin iets te kunnen betekenen. Glastuinbouw is een van de topsectoren en daarom moet Westland ook digitaal optimaal bereikbaar zijn. Voor Pieter Immerzeel en Petra Scheffers reden om het hogerop te zoeken.

Vrijdag 5 november jl. is gesproken met Inge van Dijk. Inge is lid van de Tweede Kamerfractie van het CDA en houdt zich onder andere bezig met economische zaken, telecom en financiën. Inge van Dijk heeft tijdens het bezoek aan Westland met eigen ogen kunnen aanschouwen dat een snelle en betrouwbare internetverbinding van groot belang is voor de bedrijven in het glastuinbouwcluster en het digitale veilproces. De vraag die aan Inge van Dijk is gesteld luidt dan ook: “Kan de landelijke overheid hierin financieel bijdragen?”. Vanuit de Tweede Kamer wordt het probleem van het uitblijven van glasvezel in de buitengebieden verder geagendeerd.

Comments

comments


Contactpersonen

Raadslid

Gerelateerd standpunt

Ondernemen

De economische crisis is gelukkig voorbij. Ondernemen loont steeds meer en dat is goed voor onze werkgelegenheid en welvaart. CDA Westland blijft het ondernemerschap stimuleren en faciliteren. Wij willen daarom: Verduurzamen bedrijventerreinen in nauw overleg met ondernemers Geen detailhandel op bedrijfsterreinen, maar in winkelcentra Verbetering ontsluiting bedrijfsterreinen Herontwikkeling Bedrijventerrein Lierweg De Lier stimuleren Bedrijventerrein Zanddijk-Kreeklaan […]

Werken

Werken is belangrijk. Het zorgt er voor dat je erbij hoort en levert een bijdrage aan deze samenleving. Iedereen is nodig. Daarom willen wij: Stevige inzet op toeleiding naar werk van nieuwkomers (geen vrijblijvendheid of te lang uitgaan van eigen kracht; pas als bewezen is dat betrokkene het op eigen kracht kan, dan langzaam loslaten; […]