Actueel

HomeActueelGratis menstruatieproducten

Gratis menstruatieproducten

Je kunt het je misschien niet voorstellen maar er zijn vrouwen en meisjes die geen geld hebben om tampons, maandverband of ander menstruatiemateriaal te kopen. Zo’n 10% van de bevolking heeft hier geen middelen voor. Wij denken dat dit in Westland kan worden opgelost en hebben daarom gekeken hoe omliggende gemeenten dit hebben gedaan en een vraag ingediend bij het college.

Geacht college,

De gemeente Den Haag is in samenwerking met Stichting Armoedefonds onlangs gestart met het uitdelen van gratis menstruatieproducten op verschillende locaties in de stad. Vrouwen en meisjes die niet voldoende geld hebben om zelf maandverband of tampons te kopen kunnen hier gebruik van maken. Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 10 meisjes en vrouwen vaak geen geld heeft voor menstruatieproducten en mede daardoor niet naar school of werk gaan.

Het Armoedefonds koopt de producten in en distribueert ze naar de juiste locaties in de stad. Dit zijn de locaties waar de middelen het hardste nodig zijn. De gemeente Den Haag financiert deze pilot samen met zorgverzekeraar VGZ. Het gaat om 26 uitgiftepunten zoals de Voedselbank, Servicepunten XL en locaties van de daklozenopvang. Daarnaast doen dertien middelbare scholen mee.

Desgevraagd laat voedselbank Westland weten dat er heel af en toe menstruatiemateriaal bij hen binnenkomt en dat er veel vraag naar is. Op veel Westlandse scholen is er materiaal aanwezig, deze locaties zouden wellicht gebruikt kunnen worden als uitgiftepunt.

Dit brengt ons tot de volgende vragen:

  1. Is het college bereid om alles in het werk te stellen om naar voorbeeld van Den Haag of anderszins de menstruatiearmoede in Westland te beëindigen? 

Namens de fractie van CDA Westland,

Olga Strik

Jenny Vermeer

Comments

comments


Contactpersonen

Fractievoorzitter

Steunraadslid

Gerelateerd standpunt

Zorg en Sociaal Beleid

Zorgen voor elkaar staat hoog in het vaandel van Westlanders. Niet iedereen kan dat op eigen kracht. De landelijke wetgeving leidt soms tot lastige situaties voor ouderen. Gelukkig hebben we dit in Westland zo goed mogelijk geregeld. Maar blijvende aandacht voor zorg is nodig. Daarom willen wij: Actief beleid tegen eenzaamheid, laaggeletterdheid, armoede, psychische problematiek […]

Jongeren en Gezinnen

Jongeren moeten zich thuis voelen in Westland. Zij moeten gezond en veilig kunnen opgroeien. Juist daarom is soms extra steun nodig in gezinnen. Daarom willen wij: Ontmoedigingsbeleid alcohol door inzet op bewustwording over overmatig gebruik bij ouders én jongeren. “Drink niet alleen met maten, maar ook met mate!” Drugspreventie aanscherpen Stevige inzet op jeugdzorg, preventie, […]