Aankondiging Tweede Berkenflat in ’s-Gravenzande

Heel blij zijn wij met het bericht van de Gemeente Westland dat, vanuit de gepresenteerde Voorjaarsnota, het plan voor een tweede Berkenflat in ‘s-Gravenzande wordt gesteund en gefaciliteerd. Ouderenhuisvesting is een heel actueel thema, doordat er steeds meer ouderen komen. Gepaste huisvesting is voor deze groep heel belangrijk. Het bestuur van de Berkenflat heeft dit ook onderkend en naar aanleiding van de stijgende wachtlijst voor een appartement, besloten een stap te zetten voor de realisatie van een tweede Berkenflat. CDA Westland is blij dat zij, in dit proces, het bestuur heeft mogen ondersteunen bij de aanvraag en de contacten met de Gemeente. Zij wenst het bestuur heel veel succes met de verdere uitwerking van de plannen.

CDA Westland,

Pieter Immerzeel en Anja van der Eijk

Berkenflat

Terug naar nieuws

Onze mensen

Anja van der Eijk-Groeneveld

Pieter Immerzeel