Afvalcontainers voorzien van sensoren

De gemeenteraad van Westland stemde unaniem voor het voorstel om de mogelijkheden na te gaan afvalcontainers te voorzien van sensoren. Die geven een signaal als een inzamelcontainer bijna vol is en een lediging gewenst is. De motie die tot deze voorziening oproept is een initiatief van het CDA.

De initiatiefnemende CDA-fractie pleit ervoor kansen te benutten de afvalinzameling te verbeteren. Raadslid Jaco Eeltink benadrukte het belang van het denken in oplossingen en riep op niet te blijven steken in geklaag. Daarbij merkte hij op dat dit ook recentelijk reden was om een motie vanuit de oppositie te steunen die aanstuurt op het standaard inpassen van ondergrondse inzamelingscontainers in nieuw te realiseren wijken omdat die ook aanstuurt op verbetering. De fractie hecht aan dergelijke aanvullende voorzieningen omdat de bereidheid van de inwoners om afval beter te scheiden en in te zamelen goed waarneembaar is en het draagvlak daarvoor wordt versterkt naarmate er meer drempels worden weggenomen.

Bekijk hier onze eerdere suggesties over hoe het afvalbeleid wel kan slagen. 

 

afval scaled

Terug naar nieuws

Onze mensen

Jaco Eeltink

Raadslid

Judith van den Bos-Scholtes

Steunraadslid