Oplossingen voor een beter afvalbeleid

De gemeenteraad van Westland stemde unaniem voor het voorstel om de mogelijkheden na te gaan afvalcontainers te voorzien van sensoren. Die geven een signaal als een inzamelcontainer bijna vol is en een lediging gewenst is. De motie die tot deze voorziening oproept is een initiatief van het CDA.

De initiatiefnemende CDA-fractie pleit ervoor kansen te benutten de afvalinzameling te verbeteren. Raadslid Jaco Eeltink benadrukte het belang van het denken in oplossingen en riep op niet te blijven steken in geklaag. Daarbij merkte hij op dat dit ook recentelijk reden was om een motie vanuit de oppositie te steunen die aanstuurt op het standaard inpassen van ondergrondse inzamelingscontainers in nieuw te realiseren wijken omdat die ook aanstuurt op verbetering. De fractie hecht aan dergelijke aanvullende voorzieningen omdat de bereidheid van de inwoners om afval beter te scheiden en in te zamelen goed waarneembaar is en het draagvlak daarvoor wordt versterkt naarmate er meer drempels worden weggenomen.

Bekijk hier onze eerdere suggesties over hoe het afvalbeleid wel kan slagen. 

 

Nu er een tijdje gewerkt wordt met het apart inzamelen van PBD (plastic verpakkingen, blik en drinkpakken) blijkt dat Westlanders hun afval heel goed scheiden.

Plastic, wat moet je er mee?

Nu er een tijdje gewerkt wordt met het apart inzamelen van PBD (plastic verpakkingen, blik en drinkpakken) blijkt dat Westlanders hun afval heel goed scheiden. Wij kennen immers allemaal de overvolle verzamelcontainers en de lantarenpalen vol met gele zakken. Dat gaat goed zou je op het eerste gezicht denken.

Niets is minder waar want niet alleen bij CDA Westland zijn er klachten binnengekomen, maar ook op sociale media zijn er voorbeelden te over van zakken die naast de overvolle verzamelcontainers zijn gezet en van gele zakken aan lantarenpalen die daar soms wel meer dan een week hangen. Ze bederven het uitzicht van mensen en het aanzicht van de buurten.

CDA Westland heeft de volgende suggesties. Wij zijn in Westland net begonnen met dit systeem en moeten kijken hoe we dit met elkaar, samen kunnen verbeteren.

  1. De verzamelcontainers hebben duidelijk een te klein volume voor de aangeboden hoeveelheden. Wij vragen om een frequenter ophaalschema. In andere gemeenten, bijvoorbeeld in Delft, wordt gewerkt met een sensor die een signaal afgeeft zodra de verzamelcontainer vol is. Dan kunnen ze meteen geleegd worden. Wij willen dat er zo’n systeem in Westland worden ingevoerd.
  2. Van inwoners en van het bedrijf dat de zakken ophaalt horen wij dat de ringen op ongelukkige plekken hangen. Wij willen dat er snel  een tweede ronde wordt gemaakt waarbij ringen die overlast veroorzaken op een andere plek gemonteerd worden. De ringen die bij mensen voor het raam hangen, tussen twee parkeerplaatsen geplaatst zijn of hinder geven voor rolstoelgebruikers, wandelwagens moeten sowieso worden verwijderd.
  3. Mensen moet duidelijk gemaakt worden dat zakken op zijn vroegst de avond voor het ophalen aan de ringen mogen worden gehangen. Dan is er geen sprake van een dagenlang lelijk straatbeeld en zwerfvuil.
  4. De gratis app Afval Westland moet breed onder de aandacht worden gebracht. Hier staat precies in welk afval op welke dag wordt opgehaald. Er kan een melding worden ontvangen de avond ervoor.
  5. Op de containers en in de app kan wellicht informatie in de Engelse en Poolse taal worden toegevoegd zodat wij nog meer inwoners van Westland kunnen bereiken.
  6. En natuurlijk zouden wij het liefst in de hele gemeente gaan werken met ondergrondse containers. Echter niet alleen boven de grond is het een drukte van belang in onze gemeente, dit geldt ook voor onze ondergrond. Het is dus niet zo makkelijk om overal te gaan graven en containers onder de grond te plaatsen.

Daarnaast is het veel makkelijker om al het restafval de recyclen als we dat vooraf zelf scheiden. Bij nascheiding kan alleen het plastic goed worden gerecycled. En het scheiden van ons PBD afval maakt ons bewust van de hoeveelheid afval die wij produceren. We hebben maar één aarde waar ook de volgende generaties na ons het mee moeten doen.

afval scaled

Terug naar nieuws

Onze mensen

Jaco Eeltink

Raadslid