Behandelcentrum Naaldwijk niet goed toegankelijk

Onlangs zijn wij geattendeerd op de slechte verkeersveiligheid van het parkeerterrein van Behandelcentrum Westland. De entree wordt sinds 2020 gebruikt door de huisartsenpost en de bloedprikpoli. Hierdoor zijn er veel meer bezoekers dan voorheen. 

Het is fijn dat veel bezoekers op de fiets komen maar een goede fietsparkeerplaats ontbreekt. De fietsen worden overal neergezet en de ingang wordt hierdoor geblokkeerd. 
Door het ontbreken van fietsparkeergelegenheid worden fietsen op de stoep geparkeerd voor de ingang en zelfs vastgemaakt aan de verkeersbordpaal die de gehandicaptenparkeerplaats aangeeft (zie foto). Hierdoor is de entree ontoegankelijk voor mensen met hulpmiddelen en kinderwagens.

Er is geen stoep achter de gehandicaptenparkeerplaats en te weinig ruimte naast de parkeerplaats. Hierdoor kan de gebruiker van deze parkeerplaats de entree slecht bereiken.

Omdat wij graag willen dat het behandelcentrum voor iedereen goed toegankelijk is, hebben wij vragen gesteld aan het college. Als het parkeerterrein opnieuw ingericht wordt, kan hierbij direct rekening gehouden worden met de toegankelijkheid voor mensen met een beperking zoals vastgelegd in het VN-verdrag handicap?

Daarom stelden Anja van der Eijk en Max de Bruin de volgende vragen: 

  1. Deelt het college onze mening dat de beschreven verkeerssituatie onwenselijk is?
  2. Is het college bereid de beschreven situatie te onderzoeken en een verbeterplan ten uitvoer te brengen?
  3. Is het college bereid om Platform Gehandicapten of andere personen met een beperking te betrekken bij het verbeterplan?

Situatie behandelcentrum

Terug naar nieuws

Onze mensen

Anja van der Eijk-Groeneveld

Max de Bruin

Steunraadslid