CDA Westland roept college op werk te maken van toegankelijkheid

Gemeenteraadslid Kevin Klinkspoor en ervaringsdeskundige en steunraadslid Max de Bruin roepen het college op om proactief te handelen, maatregelen te nemen om zelfstandigheid en onafhankelijkheid van personen met een handicap te bevorderen, en ervoor te zorgen dat informatie, producten, openbare voorzieningen, maatschappelijke diensten, gebouwen en de openbare ruimte toegankelijk zijn voor iedereen.

Ondanks de betrokkenheid van de gemeente bij initiatieven zoals het keurmerk Drempelvrij Westland en de Direct Duidelijk Deal, lijkt de daadwerkelijke toegankelijkheid en inclusie in de praktijk achter te blijven. Het CDA Westland dringt aan op concrete actie om de toegankelijkheid te verbeteren en wil dat het college de lokale inclusieagenda op gaat stellen.

Het CDA wijst erop dat de gemeente nog geen Lokale Inclusie Agenda heeft opgesteld, terwijl dit in 2019 door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) aan alle gemeenten werd opgedragen. De fractie benadrukt dat het belangrijk is om toegankelijkheidsmaatregelen in de praktijk te implementeren, zoals het direct bouwen van toegankelijke infrastructuur en het zorgen voor drempelvrije entrees bij winkelcentra. CDA Westland stelt dat het aanpassen van zaken achteraf altijd hogere kosten met zich meebrengt en dat toegankelijkheid niet alleen belangrijk is voor personen met een beperking, maar voor iedereen die gebruik maakt van de openbare ruimte.

De fractie van CDA Westland heeft eerder specifieke situaties van ontoegankelijkheid aangekaart, maar wil nu een bredere vraag stellen over het toegankelijkheidsbeleid van de gemeente Westland.

Klinkspoor: “Mensen voelen zich nu geen prioriteit. Dat zien we met de ontoegankelijke situaties die we hebben aangekaart in Poeldijk en Naaldwijk. Situaties achteraf toegankelijker maken kost ook nog eens meer geld. Dus we hebben onszelf er twee keer mee.”

De Bruin: “Beleid, ook in dit geval, lijkt vooral over mensen gemaakt te worden en niet door mensen. Dat moet echt anders. Dat vragen we het college nu ook te doen door een Lokale Inclusie Agenda op te stellen en na te denken over beleid dat toegankelijkheid bevordert in de openbare ruimte.”

U vindt de vragen hier [download]

 

Kevin en Max

Terug naar nieuws

Onze mensen

Kevin Klinkspoor

Raadslid

Max de Bruin

Steunraadslid