CDA Westland roept op tot uitvoering motie tweede Berkenflat

De fractie van CDA Westland heeft vandaag aangekondigd dat zij het college van de gemeente Westland verzoekt om met grote voortvarendheid de unaniem aangenomen motie van 22 februari 2023 betreffende de 2e Berkenflat uit te voeren.

Het werd de fractie van CDA Westland tijdens de commissievergadering MO van 8 mei jl. duidelijk dat de realisatie van de 2e Berkenflat vertraging op dreigt te lopen.

Volgens de fractie is er reden tot bezorgdheid, gezien de uitspraken van de wethouder en een coalitie fractievoorzitter, waaruit blijkt dat er mogelijk obstakels zijn in de voortgang van het project. Het gebrek aan transparantie en het ontbreken van concrete financierings- en garantieplannen voor stichting Het Oude Land versterken deze zorgen.

De fractie van CDA Westland benadrukt dat wanneer een motie unaniem wordt aangenomen, inclusief de vermelding van termijnen, het normaal gesproken mag worden verwacht dat deze motie wordt uitgevoerd. Het feit dat de motie terzijde lijkt te zijn geschoven, roept vragen op over de werking van gemeenteraad en college.

Jenny Vermeer-de Smit en Cor van der Mark, namens de fractie CDA Westland, benadrukken dat het van groot belang is dat het college deze motie met spoed uitvoert. Het realiseren van de 2e Berkenflat is een belangrijke kwestie voor de gemeenschap, en de inwoners van Westland verdienen duidelijkheid en voortgang.

CDA Westland kijkt uit naar de reactie van het college en zal nauwlettend toezien op de verdere ontwikkelingen met betrekking tot de 2e Berkenflat.

U vindt de ingediende motie hier [download]

Berkenflat

Terug naar nieuws

Onze mensen

Jenny Vermeer-de Smit

Fractievoorzitter, raadslid

Cor van der Mark

Raadslid