Collegevragen inzake dakopbouw tegen woningnood

Met vragen aan het college van burgemeester en wethouders zwengelt de gemeenteraadsfractie van het CDA Westland de discussie aan over een flexibeler benadering van bouwmogelijkheden bij bestaande woningen.

Eerder riep de fractie op extra woonruimtes op woningen met platte daken mogelijk te maken. Naar aanleiding daarvan hebben zich inwoners gemeld die extra ruimte willen realiseren op hun garage.

Raadslid Jaco Eeltink reageerde destijds teleurgesteld op het starre antwoord van het college op de vragen over dakopbouwen op woningen.. "Van harte hoop ik dat het college dit keer wel lef etaleert en zich bereid toont buiten de lijntjes te kleuren in die gevallen dat dit ruimtelijk gezien verantwoord is", aldus Eeltink. "Dat lijkt bij deze vragen ook eenvoudiger omdat er in Westland al diverse voorbeelden zijn waarbij inwoners een kap op de garage hebben."

U vindt de vragen hier (download)

Dakopbouw

Terug naar nieuws

Onze mensen

Jaco Eeltink

Raadslid