Groen op de begraafplaats De Lier

Geacht college,


Een rondgang op de begraafplaats in De Lier leverde twee heel verschillende reacties op. De eerste: wat ziet het er na de aanpassing netjes en goed verzorgd uit.


De tweede reactie was minder positief. Langs het centrale pad midden over de begraafplaats staan een heel stel buxus hagen. Ooit een eye-catcher. Nu helaas allemaal ten onder gegaan aan de buxus kever. Geen groen blaadje meer te bespeuren.


Onze vraag is heel simpel: hoe snel kunnen deze buxus hagen vervangen worden door andere hagen? Misschien in dezelfde soorten als er nu her en daar staan op de begraafplaats. Maar dat laten we graag over aan de groen experts.

 

===

 

Wij ontvingen op 25 mei jl van het vorige college het volgende antwoord: naar aanleiding van uw vragen heeft het college gemeend dat het beter was om een gesprek te voeren met de eigenaar van het betreffende pand. Daarom zijn alle vragen samengevoegd. Hieronder treft u een korte weergave van het gevoerde gesprek aan. Wethouder Snijders heeft samen met de consulent een oriënterend gesprek gevoerd met de eigenaar en de architect. De mogelijkheden van het bestaande en het nieuwe gebouw zijn nader besproken. De eigenaar heeft aangegeven zich te willen beraden op te nemen vervolgstappen.

 

Onze vraag is nu aan het huidige college; gaat U dit dossier met voortvarendheid beetpakken en wilt U bezien of er niet onnodige en onnutte belemmeringen opgeworpen worden? De Hoofdstraat heeft een impuls nodig en die kan gegeven worden. Als we niet stevig doorpakken zal de haalbaarheid van een plan lastiger worden. Mede gezien de enorme stijging van kosten voor bouwmateriaal. Graag een voortvarend antwoord.

 

Bijlage rondvraag 1

Terug naar nieuws

Onze mensen

Cor van der Mark

Raadslid

Anja van der Eijk-Groeneveld