Kritische vragen over daling bouwvergunningen in Westland

CDA-Raadslid Kevin Klinkspoor heeft kritische vragen gesteld n.a.v. een krantenartikel getiteld: ‘Dip op komst in huizenbouw in Westland: gemeente geeft minder vergunningen af’ (AD, 15 februari 2024). In het artikel blijkt dat in 2022 680 vergunningen voor woningbouw zijn afgegeven door de Gemeente Westland, en dit in 2023 is gedaald tot 662 bouwvergunning. Kevin vraagt zich daarbij openlijk af hoe deze dip te verklaren is en hoe dit zich verhoudt tot de ambitie van Gemeente Westland om 810 huizen per jaar te bouwen, zoals vastgesteld in de Woonvisie 2020-2030. 

De inzet van de CDA-fractie is om een update te krijgen op de voortgang die het college maakt in de Westlandse volkshuisvesting in de brede zin van het woord: starters, spoedzoekers (flexwoningen), groepswonen en wonen met zorg. Hierbij wordt het college gevraagd inzicht te geven in concrete gesprekken die lopen met ontwikkelaars, en het te verwachten aantal te vergunnen huizen in de komende jaren.

Download hieronder de gestelde vragen van Kevin Klinkspoor:

 2024-02-15-Art.-42-vragen-inzake-dip-in-Westlandse-huizenbouw 

Wonen

Terug naar nieuws

Onze mensen

Kevin Klinkspoor

Raadslid