Update over kamervragen glasvezel in buitengebieden

Landelijke mogelijkheden voor buitengebiedbewoners in Westland voor snelle internetverbinding.

In december zijn er door aandringen van CDA Westland in de Tweede Kamer vragen gesteld over het uitblijven van glasvezel in de buitengebieden van Westland. Vragen waren gericht om alsnog glasvezel in de buitengebieden te realiseren. Wij zijn teleurgesteld in deze antwoorden en hier niet tevreden mee. 

Het CDA begrijpt het antwoord van de minister, echter dit lijkt toch een visie voor de korte termijn. Voor de lange termijn is glasvezel, gezien de technische ontwikkelingen, de oplossing. Daarom is het CDA teleurgesteld dat dit  punt niet in de beantwoording is meegenomen. Strategisch blijft dit een gemiste kans. Het CDA (Inge van Dijk) zal op dit punt opnieuw vragen stellen aan de minister, zodat er ook een antwoord komt voor de langere termijn.

CDA Westland heeft antwoord gekregen op de door haar gestelde vragen. Het kunnen beschikken over snel internet is een maatschappelijk belang zowel voor particulieren als bedrijven in de buitengebieden van Nederland.

Door de opwaardering van het coaxnetwerk stelt Delta Fiber een snel vast breedbandnetwerk beschikbaar van 200 Mbps.  Europese regels schrijven voor dat steun alleen is toegestaan in gebieden waar er op dit moment of binnen 3 jaar geen snel vast breedbandnetwerk (200 Mbps) voorhanden is.  

Wij begrijpen het antwoord van de minister, echter dit lijkt toch een visie voor de korte termijn. Voor de lange termijn is glasvezel, gezien de technische ontwikkelingen, de oplossing. Daarom is het CDA teleurgesteld dat dit  punt niet in de beantwoording is meegenomen. Strategisch blijft dit een gemiste kans. Het CDA (Inge van Dijk) zal op dit punt opnieuw vragen stellen aan de minister, zodat er ook een antwoord komt voor de langere termijn.

Voor buitengebied bewoners in het Westland en de rest van Nederland, die niet over een snelle vaste internetverbinding (ten minste 100 Mbps) kunnen beschikken wordt een oplossing gezocht. Middels een door het CDA ingediende motie wordt onderzocht hoe groot deze groep landelijk is en welke technische oplossingen (incl. kosten) en handelingsperspectieven voorhanden zijn. Resultaten van het onderzoek worden naar verwachting nog dit kwartaal verwacht en gedeeld met provincies en de VNG.

Dit optimisme wordt mede verstrekt dat in het op 15 december jl. gesloten nieuwe coalitieakkoord de ambitie is opgenomen dat Nederland het digitale knooppunt van Europa wordt en snel internet in alle delen van het land krijgt.

CDA Westland vraag aandacht bij landelijke poltiek voor glasvezel in buitengebieden

Terug naar nieuws

Onze mensen

Petra Scheffers-van der Lelij

Pieter Immerzeel