Veilig pad voor voetgangers op de Veilingweg de Lier

Datum: 3 maart 2022

Geacht college,

De Veilingweg in De Lier is een weg die niet echt aangelegd is om voetgangers te faciliteren. Het was en is een ontsluitingsweg voor de tuinbouw. Maar takt ondertussen aan op de Kasteelweg en de Oostelijke randweg. En is daardoor een stuk drukker geworden.

Slechts op een klein stukje is een trottoir, of iets wat er op lijkt, tussen de Sportlaan en de Reigerlaan. Verder niets behalve bij de Oostelijke Randweg een ruiterpad.

Wij begrijpen dat de inrichting van de straat hier niet voor bedoeld was, maar nu de bouw van de wijk Liermolen halverwege is, komt er meer en meer behoefte aan een fatsoenlijk voetgangerspad.

Vanuit de wijk komt er nu al een forse stroom van bezoekers naar het sportpark en zwembad. En dat wordt alleen maar meer.

Daarom onze vraag:

Welke mogelijkheden zijn er te bedenken om de voetganger meer veilige ruimte te geven?

Wij verzoeken U de vraag binnen de gestelde termijn te beantwoorden.

CDA Westland

Cor van der Mark
Anja van der Eijk-Groeneveld

 

veilingweg B

Terug naar nieuws

Onze mensen

Cor van der Mark

Raadslid

Anja van der Eijk-Groeneveld