Westland toegankelijk voor iedereen!

Is het Westland goed toegankelijk voor iedereen?

Mensen met een beperking hebben hier toch een andere kijk op.

  • Zijn de stoepen wel breed genoeg?
  • Zijn er voldoende gehandicaptenparkeerplaatsen?
  • Zijn alle winkels rolstoelvriendelijk?


Zomaar wat vragen die opkomen als je denkt vanuit bijvoorbeeld iemand met een rolstoel.

Er is een prijs in het leven geroepen om aandacht te vragen voor de toegankelijkheid. Dat is mooi, want 15% van de bevolking heeft op enige manier een beperking. Wij brengen deze prijs dan ook graag onder de aandacht van ons college zodat we Westland nog toegankelijker kunnen maken.
Hierin worden wij geholpen door Max de Bruin, ervaringsdeskundige die haar ervaring nu ook professioneel inzet.

 

Onze vragen aan het college:

De Lier 17 november 2021

Geacht college,

Onlangs werd Gemeente Stein uitgeroepen tot de meest toegankelijke gemeente van Nederland voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Een mooie en vooral belangrijke prijs want in veel Nederlandse gemeenten is de toegankelijkheid nog niet op orde. Dit ondanks de ratificatie van het VN-verdrag Handicap in 2016 in Nederland, waarvan de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van beleid op de schouders van gemeenten rust.

Het cbs heeft onlangs cijfers heeft gepresenteerd waarin zichtbaar is geworden dat ongeveer 15% van de Nederlandse bevolking een functiebeperking heeft op het gebied van lopen, zien en/of horen en om die reden een grote groep om is rekening mee te houden.

Westland heeft ook meegedaan in de verkiezing van de meest toegankelijke gemeente van Nederland en had een mooie plaats in de top 12. 

Een paar voorbeelden die gerealiseerd zijn in het Westland en waar de toegankelijkheid de volle aandacht heeft. 

  • Zo heeft het PGW, in samenwerking met Vitis Welzijn en de gemeente stappen gezet in het toegankelijk maken van wijkcentra. 
  • Stimuleert het ‘keurmerk Westland Drempelvrij ‘ de ondernemers om gebouwen toegankelijk te maken. 
  • Beschikt strandopgang Ter Heijde over extra voorzieningen, zoals een speciaal pad, vertrek van de strandrups, strandrolstoelen en een toegankelijk toilet. 

Mooie voorbeelden, maar gemeente Stein en andere gemeenten hebben laten zien dat het altijd beter kan. 

Omdat praten mét de doelgroep altijd beter is dan praten óver de doelgroep heeft CDA Westland contact met Max de Bruin; een ervaringsdeskundige op het gebied van lichamelijke beperking, en sinds enkele jaren actief als ‘disability rights advocate’. Vanuit die rol strijdt zij voor een toegankelijke wereld, maar zeker ook voor een toegankelijker Westland. Haar inzet en benaderbaarheid voor anderen met een lichamelijke beperking zorgen ervoor dat zij weet wat er nodig is op het gebied van toegankelijkheid. We doen een hoop goed in het Westland, maar er is zeker ruimte voor verbetering en dat leidt tot de volgende vragen:

Vraag 1:
Bent u bekend met het bericht Stein uitgeroepen tot meest toegankelijke gemeente van Nederland?

Vraag 2:
Deelt u de mening van de CDA-fractie dat deze prijs een goed initiatief is om het toegankelijkheidsbeleid in gemeente Westland nog verder aan de orde te stellen en daar waar mogelijk nog verder te verbeteren? 

Vraag 3:
Had u net als het CDA graag gezien dat gemeente Westland deze prijs had gewonnen? 

Vraag 4:
Waar ziet u nog punten voor verbetering onze gemeente Westland? 

Vraag 5:
Wat zou gemeente Westland kunnen leren van de aanpak in de gemeente Stein? Bent u bereid hierover informatie in te winnen? 

Vraag 6:
Bent u bereid om de ambitie uit te spreken dat gemeente Westland volgend jaar wordt uitgeroepen tot meest toegankelijke gemeente van Nederland?

Vraag 7:
Indien ja, welke acties gaat u ondernemen om deze prijs/nominatie in de wacht te slepen? Betrekt u hierbij ook maatschappelijke organisaties en organisaties voor mensen met beperkingen, scholen, ondernemers en andere partners? 

Anja van der Eijk-Groeneveld

CDA Westland

Anja en Max

Terug naar nieuws

Onze mensen

Anja van der Eijk-Groeneveld

Max de Bruin

Steunraadslid