Actueel

HomeActueelPOLIERTIEK

POLIERTIEK

Ja, en wat nu?

Een twijfelende kop van deze column, alsof we het niet weten, toch ga ik het maar even proberen. De laatste week is er veel te doen geweest rondom de huisvesting van arbeidsmigranten aan de Oostbuurtseweg in ons dorp.

Zomaar wat zaken op een rijtje: 150 brieven zijn er gestuurd, ik heb ze niet gelezen maar het zouden zomaar eens veel met dezelfde inhoud kunnen zijn. Dat zien we vaker; één iemand schrijft een brief en de anderen kopiëren er rustig op los. Er is al een keer brand gesticht bij de voormalige eigenaar, twee keer zelfs. De kas is beklad met domme leuzen. Het zal je maar overkomen. zeg maar eens tegen je kinderen, “ het zouden wel eens mensen uit onze straat kunnen zijn…”

Het Westland; ons dorp eet en leeft van de tuinbouw. De tuinbouw kan alleen maar draaien met mensen die plukken, oogsten, kweken en inpakken. Wij hebben deze mensen niet, dus komen ze van elders. Zoals we al eeuwen doen. Weten we nog dat de Hanemaaijers uit ons dorp uit Duitsland kwamen om ons te helpen met de vlasoogst? En andere dorpsgenoten, en wat zijn we blij met deze mensen!! Pijlers van de maatschappij. Wij staan voor deugdelijke huisvesting en moeten wij niet aantrekkelijk blijven voor arbeidsmigranten?

Maar dan, “wat nu?”

JOH pluk jij die tomaten even? Dan ga ik even protesteren. Fijn dat je er bent, kan ik effe wat anders doen!!

Wij waren onder de indruk van de ongenuanceerde uitlatingen bij de inspreek bijeenkomst afgelopen week. Alles werd er bij gesleept. Zo jammer. Dat omwonenden zorg hebben is best te begrijpen. Daar moet ook heel erg goed naar geluisterd worden. De LiDL en de middenstand begrijpen dat dit inwoners zijn die ook gewoon hier hun boodschappen doen. Maar zij zijn het ook die zorgen dat de tomaten in de supermarkt liggen en de chrysanten bij de bloemist. Mogen wij dromen van een samenleving die waardering uit, goede huisvesting organiseert en gelijkwaardigheid creert, voor iedereen.

Doe iets aan de problemen als ze er zijn, roep ze niet op, en laten we naar elkaar luisteren De gemeente dat zijn wij, schouder aan schouder met iedereen van goede wil.

Anja van der Eijk-Groeneveld

Cor van der Mark raadsleden voor het CDA Westland EN De Lier.

Comments

comments


Contactpersonen

Raadslid

Gerelateerd standpunt

Wonen en Huisvesting

Er wordt gelukkig weer volop gebouwd in Westland. Van belang is te bouwen voor elke doelgroep en voor elke portemonnee. Dit vraagt om nauwe afstemming met de wooncorporaties. Van belang is dat wijken zo zijn ingericht dat het voor iedereen fijn is om te wonen. Daarom willen wij: De blijverslening voor ouderen en de starterslening […]

Werken

Werken is belangrijk. Het zorgt er voor dat je erbij hoort en levert een bijdrage aan deze samenleving. Iedereen is nodig. Daarom willen wij: Stevige inzet op toeleiding naar werk van nieuwkomers (geen vrijblijvendheid of te lang uitgaan van eigen kracht; pas als bewezen is dat betrokkene het op eigen kracht kan, dan langzaam loslaten; […]

Kern

Speerpunten De Lier

Voor De Lier. Voor Elkaar: Visie ontwikkelen op positie De Triangel, bij voorkeur combineren met langdurige zorg Vergroenen Oranjeplein Versterking beleving De Lee (wandelroute) Herontwikkeling Bedrijventerrein Lierweg stimuleren Dorpscentrum aantrekkelijk maken door plantenbakken, hanging baskets. Historie tot leven brengen in borden op historische plekken Herbezien verkeersplan voor dorp, nadat Oostelijke Randweg gereed is Modernisering aula […]