Actueel

HomeActueelPoLIERtiek – koffieochtend de Lier, 16 maart

PoLIERtiek – koffieochtend de Lier, 16 maart

Heeft U al die gekleurde jasjes en sjaals al weer gezien in het dorp? Oranje, rood, geel, groen . leuk hé? Het is bijna verkiezingstijd dan komen ze weer naar buiten. Zo ongeveer hetzelfde als wanneer je een zwaluw ziet. Oh, de zomer komt eraan. 

Dit is een beetje politieke domheid volgens ons. Je alleen maar laten zien als je de kiezer nodig hebt. Nee, dan liever zoals wij doen. Met grote regelmaat een koffieochtend, want dan zijn we er als jullie ons nodig hebben. Veel beter toch? Onze laatste koffieochtend was niet woest druk, maar toch zomaar 5-6 onderwerpen waar we iets mee konden en moesten doen. Komende koffieochtend kunnen er nog wel een paar bij trouwens. Heel leuk dat nu al twee keer een lid van de jongerenraad aangeschoven is. Kom maar op jongelui. Praat gewoon mee, denk aan de feestweken. Gelukkig hebben we (zeker wij als CDA ) hard gestreden om de Bradelier week min of meer te beschermen. Afblijven van ons cultuurgoed. Wil je meer weten, kom gewoon even langs.

Het is wel fijn om lid te zijn van een grote landelijke partij. We hoeven niet in allerlei lokale zaaltjes ons beperkte geluid laten horen. Het is best goed om alleen in Westland wat te roepen, maar hoe fijn is het niet als ook andere mensen in het land het horen. Geen enkele lokale groepering kan, bijvoorbeeld, een geluid laten horen in Brussel. Even aandacht voor ons Westland vragen. Helpt het? Schaden doet het zeker niet.

We hebben aandacht gevraagd als plaatselijk CDA voor de belabberde toestand van de Hoofdstraat. Is ondertussen beetgepakt. Fijn. Brussel is aardig maar De Lier is heel dichtbij.

Dichtbij is ook het initiatief om een moestuin/zorgtuin complex te maken aan de Burgerdijkseweg. Geweldig idee, we hebben gevraagd om alles snel mogelijk te maken vwb vergunningen enz. We wensen de initiatiefnemers veel succes.

We zijn ook blij dat na jaren van heen en weer gesteggel eindelijk de oude tuinbouwschool locatie aan de Sportlaan bebouwd gaat worden. Het zal wel een drukke inloopavond worden in april. We gunnen iedereen daar heel veel Liers woonplezier. Alleen maar goed als het weer wat drukker wordt in het dorp. De Liermolen-wijk groeit ook als kool. Allemaal klanten voor onze florerende en hard werkende middenstand. En hopelijk worden binnenkort de paar lege panden ook weer opgevuld. Misschien aardig om eens een enquête te organiseren, waar de Lierenaar behoefte aan heeft. Misschien een idee voor de ondernemersvereniging of dit blad om dat eens te organiseren.

Tot zaterdag van half 10 tot half 12 in de Bongaard.

Anja van der Eijk-Groeneveld en Cor van der Mark raadsleden voor CDA Westland.

Comments

comments


Contactpersonen

Raadslid

Gerelateerd standpunt

Wonen en Huisvesting

Er wordt gelukkig weer volop gebouwd in Westland. Van belang is te bouwen voor elke doelgroep en voor elke portemonnee. Dit vraagt om nauwe afstemming met de wooncorporaties. Van belang is dat wijken zo zijn ingericht dat het voor iedereen fijn is om te wonen. Daarom willen wij: De blijverslening voor ouderen en de starterslening […]

Kern

Speerpunten De Lier

Voor De Lier. Voor Elkaar: Visie ontwikkelen op positie De Triangel, bij voorkeur combineren met langdurige zorg Vergroenen Oranjeplein Versterking beleving De Lee (wandelroute) Herontwikkeling Bedrijventerrein Lierweg stimuleren Dorpscentrum aantrekkelijk maken door plantenbakken, hanging baskets. Historie tot leven brengen in borden op historische plekken Herbezien verkeersplan voor dorp, nadat Oostelijke Randweg gereed is Modernisering aula […]