Actueel

HomeActueelPoLIERtiek

PoLIERtiek

Ik ben groot en zij zijn klein. Ik heb het niet over dat halve Calimero-ei, maar over paarden. Zij zijn groot en mogen dus hun poep overal laten vallen. De laatste tijd ook midden op de fietspaden. Is dat omdat zij groot zijn en die arme hondjes klein?

 Als je als hondeneigenaar rondloopt en je heb niet zichtbaar een keutelzakje bij je, kijkt men je al meewarig aan. Een knoeperd van een hondendrol weegt misschien een ons, een paardenhoop 3 kilo, zomaar. Dit moet je als paardrijder echt niet willen. Ruim op die rotzooi. Er zijn een soort paardenluiers, neem die dan, of is dat niet stoer?

We gaan komende week hard stoeien in de raad over de begroting voor 2019. Altijd spannend waar we elkaar als politiek weten te vinden of waar we hartstochtelijk van mening blijven verschillen. Lees de komende tijd de kranten maar door of kijk op het kanaal van de gemeente “live” mee met de debatten. Ze zijn niet altijd zo slaapverwekkend als dat velen denken. Soms is het gewoon leuk.

Dan nog even een reactie op een uitspraak van een lokale politieke groepering “nieuw college heeft geen nieuwe plannen voor De Lier” (Lierenaar dd 10/10/2018). Hoe kortzichtig kan men zijn, hoe slecht kan men luisteren en lezen. En hoe ondankbaar over datgene wat er de laatste tijd allemaal beetgepakt is en gaat worden. Denk even aan Sportlaan, Oostelijke Randweg, Perron, van Rijnstraat, Kijckerweg. Hoe goed ben je als politieke partij om de samenleving zo negatief te informeren? Zo niet-Liers.

Participeren en samen op weg naar inspraak en eerlijk verdelen, is dat ook een onderwerp wat je aanspreekt? Praat maar even met ons a.s. zaterdag in de Bongaard vanaf 9.30 uur tot 11.30 uur.

Anja van der Eijk- Groeneveld

Cor van der Mark

Comments

comments

Post Tags - ,

Contactpersonen

Raadslid

Gerelateerd standpunt

Kwaliteit buitenruimte en water

Het oog wil ook wat. Mensen houden van een prettig aanzien van hun omgeving. Er is veel groen in de kas, maar groen in de buitenruimte verdient meer aandacht. Door veranderingen in het klimaat wordt de opvang van regenwater een steeds grotere opgave. Schoon water is van groot belang voor tuinbouw en het leven in […]

Kern

Speerpunten De Lier

Voor De Lier. Voor Elkaar: Visie ontwikkelen op positie De Triangel, bij voorkeur combineren met langdurige zorg Vergroenen Oranjeplein Versterking beleving De Lee (wandelroute) Herontwikkeling Bedrijventerrein Lierweg stimuleren Dorpscentrum aantrekkelijk maken door plantenbakken, hanging baskets. Historie tot leven brengen in borden op historische plekken Herbezien verkeersplan voor dorp, nadat Oostelijke Randweg gereed is Modernisering aula […]