CDA stelt collevragen inzake Powerful Ageing

Er is momenteel van alles mis met het aantal uren huishoudelijke hulp die Westlanders ontvangen. Zonder enig overleg worden er uren gekort. Dit zorgt voor veel onrust bij senioren en hun mantelzorgers. Is dit nu de manier van communiceren die wij in Westland willen, is dit nu de kanteling die Westland Verstandig zo graag wilde? Waar de heer Duijsens in het verleden foeterde dat de wethouder ouderen de dood in joeg bij het terugschroeven van het aantal uren, is hij nu opvallend rustig. 

Helaas is dit niet het enige wat niet van een leien dakje gaat; als er nu een aanvraag voor huishoudelijke hulp via de WMO wordt gedaan bij de gemeente, vindt er standaard een intake plaats bij een fysiotherapeut. Daar wordt het aanbod gedaan om mee te doen met een gratis traject ‘Powerful Aging’. Dit traject zorgt ervoor dat senioren sterker worden zodat huishoudelijke hulp wellicht niet meer nodig is. 

De fractie van CDA Westland zet veel vraagtekens bij de manier waarop het aanvraag- en aanmeldproces verloopt. Veel senioren zijn al fit en niet gebaat bij een wekelijks bezoek aan de fysiotherapeut. Maar wat echt kwalijk is, is dat direct na de aanvraag wordt vermeld dat de aanvraag voor huishoudelijke hulp wordt opgeschort wanneer iemand besluit deel te nemen aan dit project.
Terwijl we in Westland liever doorduwen tot het water ons aan de lippen staat, en huishoudelijke hulp geen luxe meer is maar bittere noodzaak.

Anja van der Eijk, de WMO specialist van de fractie zegt beide trajecten heel ondoorzichtig te vinden. ‘Het lijkt alsof er op verschillende manieren wordt bezuinigd op het aantal uren huishoudelijke hulp zonder dat senioren en hun mantelzorgers hier duidelijk over geïnformeerd worden. Zo moeten we niet met onze ouderen willen omgaan.’

U vindt de gestelde vragen hier [download]

3. Anja van der Eijk Groeneveld

Terug naar nieuws

Onze mensen

Anja van der Eijk-Groeneveld

Max de Bruin

Steunraadslid