CDA Westland bepleit meldpunt nieuwe woningbouwkansen

De gemeenteraadsfractie van CDA Westland vestigt de aandacht op mogelijke kansen om aan de Rijnweg in Monster een aantal bedrijfspanden om te zetten naar een woonlocatie. "Gezien de ligging wellicht een uitstekende woonstek voor de senioren", volgens de raadsleden Jenny Vermeer en Jaco Eeltink. De fractie bepleit een meer gestructureerde aanpak bij het in beeld krijgen van dergelijke kansrijke locaties, wellicht via een meldpunt.

Het is niet de eerste keer dat de aandacht voor woningbouw in bestaand dorpsgebied wordt gevraagd. In een raadsvergadering in november 2019 riep het CDA op actief oude bedrijfslocaties in de kernen om te zetten naar woningen. Die motie werd breed ondersteund door andere partijen. 

Intussen zijn diverse succesvolle transformaties zichtbaar. In de afgelopen maanden bracht de fractie meerdere nieuwe locaties onder de aandacht. "We maken ons zorgen of we kansen laten liggen en stellen de vraag of we een meer actieve aanpak mogen verwachten vanuit de gemeente", aldus de raadsleden Vermeer en Eeltink. Die verder opmerken dat het mooi zou zijn als inwoners potentiële transformatielocaties gemakkelijk kunnen melden. Waarna vervolgens de gemeente het initiatief naar zich toetrekt en met eigenaren bespreekt wat ervoor nodig is om een plan in gang te krijgen.

U vindt de vragen hier (download)

Rijnvaartweg

Terug naar nieuws

Onze mensen

Jenny Vermeer-de Smit

Fractievoorzitter, raadslid

Jaco Eeltink

Raadslid