Jonge CDA-kandidaten: betaalbare woningen hét thema van de volgende vier jaar

Het is uniek: vier jongerenkandidaten in de top tien van de kieslijst van CDA Westland. Met het plaatsen van borden bij bouwlocaties in Westland vragen zij daarom vandaag op een unieke manier aandacht voor een probleem dat steeds nijpender wordt: genoeg betaalbare woningen voor jong en oud. Juist door de jonge kandidaten is dit dan ook één van de speerpunten geworden voor CDA Westland: snelle en flexibele oplossingen.

De ruimte in Westland is beperkt en zal dus slim ingezet moeten worden. Naaldwijker Kevin Klinkspoor, 21 jaar en nummer 2 op de lijst : “Het gaat dus om meer dan bouwen alleen, het gaat ook om het betaalbaar houden van woningen en doorstroming bevorderen”. Met de bordenactie vragen de jongerenactie op ludieke wijze vandaag aandacht voor dit thema. “We laten ze dus ook niet te lang staan” grapt Klinkspoor.

In de afgelopen periodes hebben partijen in de raad zich ingezet voor dit thema, zowel coalitie- als oppositiepartijen, en veel weten vast te leggen in woonvisies. “De inzet van CDA Westland was voornamelijk gericht op flexibele en creatieve woonvormen”, aldus Wateringer Dennis Chafiâ, 33 jaar, nummer 6 op de lijst en van 2014-2018 woordvoerder wonen in de gemeenteraad.

Afgelopen vier jaar zijn veel zaken opgepakt, maar de corona- en stikstofcrisis hebben niet mee geholpen in de uitvoering. Maasdijker Janice de Jong, 27 jaar en nummer 5 op de kieslijst: “Ik zie veel eensgezindheid op dit onderwerp bij alle partijen; de komende periode zullen we écht samen de handschoen moeten oppakken”.

Het eerste bord is afgelopen week geplaatst bij de Driesprong in Kwintsheul (zie foto). Heulenaar Mitchell Verbraeken, 27 jaar en nummer 8 op de lijst ziet dit als een goed voorbeeld van een goede bouwlocatie. De nieuwe wijk zal dicht bij de voorzieningen in het centrum liggen, wat voor zowel jonge gezinnen als oudere bewoners ideaal is. Dit houdt de kern Kwintsheul levendig op de lange termijn. Verbraeken: “We moeten bij de bouw dus ook rekening houden met goede ontsluiting, parkeergelegenheid, meer groen en voldoende speelgelegenheid. Dit was en blijft inzet van CDA Westland.”

De rest van de zaterdag zullen de CDA-kandidaten door middel van deze actie aandacht vragen voor het thema. Dit is te volgen via de diverse kanalen van CDA Westland: Facebook, Twitter, Instagram en de Website.

Kevin Klinkspoor, Janice de Jong, Mitchell Verbraeken, Dennis Chafiâ

Terug naar nieuws

Onze mensen

Kevin Klinkspoor

Raadslid

Janice de Jong

Raadslid

Mitchell Verbraeken

Steunraadslid

Dennis Chafiâ

Raadslid