AuteurRianne de Goeij

HomeArtikelen geplaatst door Rianne de Goeij

Soms is nee ook een antwoord

DE NMB DENKT MET U MEE

Wie herinnert zich niet de slogan op tv van eind jaren ‘70, waarbij Andre van den Heuvel de Nederlandse Middenstand Bank aanprees als een bank die meedacht met de klanten maar ook de bank die er vooral was voor haar klanten! Waar de klant nog koning was en je zo kon binnenlopen voor advies. Hoe anders is het nu, stonden in die tijd nog meerdere bankfilialen in elk Westlands dorp. Nu zijn er nog slechts enkele filialen in het Westland over, en dat voor een gemeente van meer dan 100.000 inwoners! Als je nu een bank wilt bezoeken word je, in mijn geval, verwezen naar Den Haag of Delft. Spontaan binnenlopen wordt niet op prijs gesteld, een afspraak maken is noodzakelijk.  De agenda moet worden getrokken omdat op korte termijn er geen ruimte is. Als je hierbij neemt dat voor elke dienst betaald moet worden en er ook nog rente wordt afgeschreven over zowel debet als (grote) credit saldo’s, dan is het gevoel van Klant is Koning, ver weg. Het algemene gevoel blijft dat alles wordt gedaan om winsten van de banken te verhogen. Opvallend is het feit dat als je dit vergelijkt met de situatie in Zuid-Europa waar het nog wel lukt om in elk willekeurig klein stadje vijf verschillende bankfilialen open te houden om binnen te lopen. In ieder geval vind ik het heel vervelend voor onze, nog niet zo digitaal vaardige, ouderen. Zij zijn aangewezen op bereidwillige familie of bekenden die hen willen helpen met hun digitale bankzaken.  

In de media kunnen we vernemen dat geldproblemen bij veel mensen een regelmatig voorkomend probleem is, dit geldt zeker voor onze jongeren. Misschien wel begrijpelijk want geld is voor hen iets abstract geworden. Er zit niets meer in de portemonnee, niets tastbaar, alles gaat digitaal of met een app. Verleidelijk om meer uit te geven dan dat er binnenkomt.  Als bezorgde politicus spreek ik een kundig bankmedewerkster hierop aan, zij kijkt naar mij met een meewarige blik. Voor de ouderen kan ze mijn zorgen begrijpen, maar jongeren zijn al zo gewend om digitaal alles goed te regelen. Dat er veel in de problemen raken is niet de schuld van de bank, maar daar ligt een taak voor de ouders. Zij moeten immers kinderen leren met geld om te gaan, dat er eerst gespaard moet worden voor een mobiel of andere grote uitgaven. “Soms is nee ook een antwoord en dat is iets wat ik de laatste tijd weinig hoor”, zegt ze streng. Met dit verhelderend antwoord verlaat ik de bank.  Soms denkt de bank toch ook nog met ons mee!!

Pieter Immerzeel

Raadslid CDA Westland

Promoot Westland op zuil Honderdland

Rondvraag commissie EFO van Oktober 2021

Begin 2021 is op het terrein van Honderdland ter hoogte van Westerlee een enorme reclamezuil verschenen. Inmiddels staat de zuil er al geruime tijd, echter zonder veel reclame-uitingen. De zuil staat er enigszins verlaten bij. Al eerder is er in een column de suggestie gedaan om het Westland te promoten via reclame uitingen op de zuil.

Het bovenstaande leidt tot de volgende vraag:

1. Kan er, zolang er geen reclame op de zuil verschijnt, door de Gemeente Westland ruimte worden gekocht om het Westland op een positieve manier te presenteren. Te denken aan de mooie producten (groenten en bloemen) die lokaal geproduceerd worden. Trias boring telen zonder CO2 uitstoot. Of Welkom in de Glazen Stad aan zee

Geld om deze campagne te bekostigen komt uit Westland promotie budget.

Doel om met positieve uitlatingen te werken aan een positief imago voor het Westland.

Pieter Immerzeel

Raadslid CDA Westland

Janice weet (gemeente)raad

Soms zijn gemeenteraadsleden net zo verbaasd over een nieuwsbericht als overige inwoners. Toch krijgen direct en indirect veel gemeenteraadsleden, maar ook het College, te maken met bedreigingen en intimidatie. Direct via mails, post aan huis, gebaren op de publieke tribune of mensen die je tegenhouden na een vergadering, maar ook indirect door intimiderende berichten onder nieuwsberichten op sociale media. Mensen lijken te vergeten dat gemeenteraadsleden mensen zijn die in de gemeente wonen en ook gewoon nieuwsberichten lezen. Juist omdat reacties onder sociale mediaberichten een belangrijke informatiebron zijn voor gemeenteraadsleden om te zien hoe ergens op wordt gereageerd. Toch kan dit ook een vertekend beeld geven.

Ervaring leert dat mensen die je op straat aanspreekt vaak een andere mening hebben dan de reacties op sociale media doen vermoeden. Daarnaast ben je eerder geneigd ergens op/onder te reageren als je het ergens niet mee eens bent. Het aantal reacties kan daarom wel wat zeggen over hoezeer een onderwerp leeft, om naar aanleiding daarvan in gesprek te gaan.

Ga ervan uit dat gemeenteraadsleden mensen zijn die hun eigen omgeving een stukje mooier willen maken en daar de verantwoordelijkheid voor willen nemen door tijd vrij te maken. Als je iets niet begrijpt, probeer dan contact te zoeken met een gemeenteraadslid en te vragen wat een partij of persoon van plan is te gaan doen?

Met intimidatie en bedreiging maken we een gemeente een onveilige leefomgeving in plaats van een fijne plek om te leven.Wil jij antwoord op een specifieke vraag of wil je wat meer weten over een bepaald onderwerp? Stuur me een mailtje!

15Frits Zwinkels, Jaco Eeltink en 13 anderen1 keer gedeeldLeukOpmerking plaatsenDelen

Zwemmen in vrijwilligheid

Dat kan niet, zwemmen doe je in water. In het geval van zwembad De Waterman kan er al ruim 85 jaar worden gezwommen, door jong en oud, in de open lucht. Sinds 2013 vooral mogelijk gemaakt door vele vrijwilligers via Stichting Waterman Natuurlijk! die zich met liefde inzetten voor het voortbestaan van dit zwembad.

Zonder deze club mensen zou het zwembad droog staan. En we zouden helemaal droog staan als er allerlei ontwikkelaars aan de gang zouden mogen gaan. Ontwikkelaars die niet het plezier van de Wateringers voor ogen hebben maar denken aan centen: ‘Gooi dicht dat bad, hier kan best iets anders komen.’ Wat ons betreft heeft de gemeenteraad een verstandig besluit genomen door De Waterman een nieuwe toekomst te geven door geld beschikbaar te stellen voor een eerste fase van renovatie! Over de verdere organisatievorm is nu overleg gaande.

De herhaalde en suggestieve vragen van Gemeentebelang Westland over wat zo’n bad de gemeente kost zijn de vrijwilligers en de liefhebbers van zwemmen in de open lucht ook een doorn in het oog. En dat begrijpen wij. Dat een zwembad geld kost, dat is duidelijk. Geen enkel zwembad heeft bestaansrecht zonder subsidie. Dat geldt niet alleen voor De Waterman maar ook voor De Boetzelaar, Maesemunde en Vreeloo.

Alleen dat valt niet op, want we betalen aan de exploitant. En een exploitant verdient eraan. Het mooie van vrijwilligers is dat ze hun handen uit de mouwen steken zonder daar een vergoeding voor te ontvangen. Nu wij weer vragen zagen van GBW bij monde van de heer André van den Berg willen wij graag laten weten dat wij trots zijn op de vrijwilligers van De Waterman die, in samenwerking met noodzakelijke professionals om de veiligheid te garanderen, ervoor zorgen dat mensen fijn kunnen zwemmen in dit openlucht zwembad. Nu profiteren de Wateringse bewoners van dit bad en niet enkele ondernemers.

Wij hopen van harte dat dit bad nog heel lang open blijft!

CDA westland

Jenny Vermeer-de Smit
Cor van der Mark

WestlandStek voor Lierse bewoners

Het blijft bijzonder als Westlanders zich inzetten voor de samenleving. Fijn dat er een mogelijkheid is om deze mensen te bedanken door middel van de WestlandStek.

Adriaan Dekker en Lodewijk Keselaar ontvingen de WestlandStek voor de bijzondere inzet die zij geleverd hebben voor de samenleving. Allebei Lierenaren. Cor en Anja gingen langs om bij dit bijzondere moment stil te staan.

De WestlandStek is een zilveren draagspeld. Bij de WestlandStek hoort ook een oorkonde. Deze onderscheiding kan worden toegekend aan personen die zich gedurende een aaneengesloten periode van minimaal 12,5 jaar op bijzondere wijze hebben ingezet.

Werkbezoek Bibliotheek Westland

3 september bracht CDA Westland een werkbezoek aan bibliotheek Westland.

‘De vloer van de samenleving ‘ als er ergens een basis ligt voor samenwerking in het Westland, dan is het daar.
Bedankt voor het warme ontvangst en mooi om van gedachten met elkaar te wisselen voor nu en in de toekomst. CDA draagt de bibliotheek een warm hart toe.

Janice weet (gemeente)raad

Voor het zomerreces heb ik mijn laatste bericht gedeeld over de gemeenteraad. Dat pak ik vanaf vandaag weer op, waarna er iedere week een kort berichtje zal verschijnen.Ik wil beginnen met het opfrissen van wat informatie, door dit filmpje te delen.

Het filmpje is gemaakt door de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten). De missie van de VNG is om lokale overheden te versterken, zodat zij haar bewoners optimaal kan bedienen. Via de VNG kunnen gemeenten informatie met elkaar delen, maar kunnen ook raadsleden veel informatie ophalen. Bijvoorbeeld wanneer over een onderwerp beslissingen gemaakt moeten worden, wat in een andere gemeente al in werking is gezet of gebruikt wordt.

Wil jij antwoord op een specifieke vraag of wil je wat meer weten over een bepaald onderwerp? Neem dan gerust contact op!

Poliertiek – ALS HET KAN, DOEN WE HET!

Iedereen heeft al veel lof uitgesproken over de Bradelierweek en alles wat daar omheen gedaan is. Het Oranje comité heeft het maar weer eens laten zien waar De Lier zo goed in is, ‘ het met elkaar doen’ wat is het knap, wat is er ouderwets genoten. We benadrukken de complimenten nog maar eens.

Er blijven gevoelens van onrust zijn over de plannen rondom de T-huis vestiging van arbeidsmigranten aan de Oostbuurtseweg. Voors en tegens. Dit zal waarschijnlijk wel zo blijven totdat de eerste bewoner erin trekt. Iemand noemde het kale feit, dat als we onze medewerkers niet willen of kunnen huisvesten ze hier niet blijven. Dan komen er best wel veel bedrijven te koop. Willen we dat?

Volgens ons bereiken we met alleen maar tegen zijn niets. Destijds kon De Lier de vestiging van het AZC ook perfect aan. Probeer met elkaar een beetje mee te bewegen, dat loopt zoveel makkelijker.

Er wordt ook nogal hard gescholden op de gemeente, heerlijk onderwerp voor lokale politici. De Veilingweg wordt afgeschilderd als Zandvoort. En kabaal draaiende koelmotoren. Dat hard rijden op de Veilingweg, door de wegversmalling en de vluchtheuvel, zijn er al grenzen aan gesteld. Hou eens op met dit soort paniekverhalen. Ook de verhalen over de begraafplaats in De Lier, een prachtige plek waar we als Lierenaars trots op zijn, maar deze verhalen zorgen ervoor dat je er met een andere blik naar gaat kijken, normvervaging. De gemeente dat zijn wij met elkaar, en nadenken over een constructieve oplossing prima, maar niet roepen en negatieve uitlatingen dat maakt dat je obstakels opwerpt waarmee we als gemeente, wij dus, niet verder komen. Wij hebben ook gezien dat er zeker een tandje bij kan. CDA heeft opgeroepen om In September bij elkaar te komen als raadsleden en te zien waar we de wethouder mee kunnen helpen en misschien wel aansporen.

We zijn benieuwd wanneer nu NA de zomer de plannen rondom het sportpark gepresenteerd gaan worden. Dat is althans de toezegging. De sport is namelijk begonnen, veel jeugd hebben we alweer richting de velden zien fietsen, tassen achterop en gezellig pratend met elkaar. Sport leeft weer de betere tijden komen eraan, en daar past een toekomst bij. Wij zijn benieuwd en kunnen niet wachten op de uitkomst van de reconstructie plannen.

Het mooie feit dat we bij de 12 meest toegankelijke gemeentes in Nederland horen stemt ons blij. Maar we zetten er wel vraagtekens bij. Want is dat zo?? Probeer eens met een rolstoel, kinderwagen de Hoofdstraat door te wandelen vanaf de apotheek naar het pleintje en weer terug vanaf de bloemist naar de Snackers.

Lukt het je om dit te doen zonder één voet of wiel op de rijbaan te zetten? Knap. We begrijpen de winkeliers, je wilt toch wel iets laten zien. Maar kan het ietsje minder? En meer rekening houdend met mensen die wat minder makkelijk slalommen? Wij hebben de wethouder gevraagd om hier nog eens even in het hele Westland aandacht aan te besteden.

Zien we elkaar in het dorp?

Anja van der Eijk-Groeneveld
Cor van der Mark

raadsleden namens CDA Westland

Foto: Jan van Rossum

Groenbeheer in Westland

Er zijn veel meningen over het groenbeheer in Gemeente Westland. Er komen van alle kanten vragen, klachten, suggesties en oplossingen. Ons voorstel is om hier een werkgroep voor samen te stellen. Deze werkgroep krijgt de volgende doelen:
– Beter groenbeheer.
– Begrip en acceptatie voor de de keuzes die zijn gemaakt rondom het groenbeheer door hier transparant en duidelijk over te communiceren.
– Kijken naar aanbestedingen voor 2022.

Wij hebben dit idee voorgesteld aan de commissie. Lees hier onze totale vraag.

“Datum: 27 augustus 2021

Geacht college,

Zoals we allen ondertussen scherp op het netvlies hebben staan zijn er van alle kanten veel vragen, opmerkingen en verontruste geluiden over het groenbeheer in de gemeente.

Het is niet de bedoeling om deze klachten en opmerkingen en mogelijke oplossingen in deze commissievergadering te bespreken, maar het zou, op korte termijn, mogelijk moeten zijn om een werkgroep vanuit deze commissie samen te stellen.

Deze werkgroep moet de opdracht krijgen om in, zo mogelijk, één bijeenkomst de knelpunten te benoemen en een opdracht uit te werken aan de organisatie. Deze opdracht moet gaan leiden tot een beter begrip en meer acceptatie van het groenbeheer. En zeker tot een beter groenbeheer.

Ook kan gekeken worden naar de aanbestedingen voor het komende boekjaar, waarbij we ook denken aan onderhoud sportvelden en begraafplaatsen.

Ook zou gesproken kunnen worden hoe er om gegaan wordt met de afvalproblematiek rondom bushaltes, looproutes en andere openbare plekken.

Wij vragen de wethouder om nog in deze maand een bijeenkomst in te plannen met voldoende en deskundige ambtelijke begeleiding. Met direct de mogelijkheid om ook te kijken naar de financiële impact.

Gaarne in deze commissie die toezegging.

Namens de fractie van CDA Westland

Cor van der Mark”

Foto: Jan van Rossum

Werkbezoek Hoogvlieger Naaldwijk

Samen met Olga en Jan ben ik (Anja) vanmiddag op werkbezoek geweest bij de hoogvlieger in Naaldwijk.

In 2023 zal de oplevering zijn van het definitieve gebouw. Wat zich bevindt in de kindvriendelijke wijk “Hoogeland”. U kunt ze vinden in een veilige omgeving die lopend, op de fiets en met de auto goed te bereiken is. Bij de Hoogvlieger kan uw kind zich van 07.30 tot 18.00 uur op alle gebieden ontplooien en zo opgroeien tot een persoonlijkheid met veel kennis, zelfvertrouwen en respect voor anderen. Kinderopvang en school gaan naadloos in elkaar over. Ze zien het als hun opdracht om kinderen een brede en solide basis mee te geven. 

Wat zij in zo’n korte tijd hebben neergezet, het is gewoon compleet, een prestatie te noemen. Een aanvulling in de nieuwbouwwijk van Naaldwijk.


Anja van der Eijk- Groeneveld,

Raadslid CDA Westland