AuteurRianne de Goeij

HomeArtikelen geplaatst door Rianne de Goeij

Opening terrassen

Het Koninklijke Horeca Nederland (KHN) heeft een lijst opgesteld met gemeenten die de horeca ruimere terrassen hebben toegezegd bij opening. CDA Westland wil graag dat ook de Gemeente Westland gesteld staat, wanneer de toezegging komt dat de horeca haar deuren weer mag openen. Daarnaast hebben ondernemers behoefte aan duidelijkheid.

Wij hebben hierom de volgende vragen:

  1. Heeft de Gemeente Westland haar naam ook al toegevoegd aan deze lijst?
  2. Waarom wel of waarom niet?
  3. Is de Gemeente bereid om opnieuw te kijken naar de (hoogte van) leges die de horeca moet betalen voor de opening van de terrassen en het gebruik van een extra deel van de openbare ruimte voor deze terrassen?
  4. Hoe gaat de Gemeente Westland om met ondernemers die geen terras hebben op of aan een plein?

Namens de fractie van CDA Westland,
Janice de Jong

Een liefdevolle omgeving

In het AD van 22-03-2021 worden we geïnformeerd over een project welke per 1 juni in onze buurgemeente Den Haag van start gaat. Hieronder wordt het artikel weergegeven;

Vorige week zijn we bijgepraat over de (on)mogelijkheden binnen het sociaal domein van onze jeugd. Voor ieder kind willen we de meest gunstige omstandigheden creëren voor een veilig en liefdevolle omgeving. Waarbij het voor ieder kind fijn moet zijn om thuis te kunnen opgroeien en uithuisplaatsing zoveel mogelijk voorkomen zou moeten worden.

Met behulp van een buurtgezin zouden de ouders van overbelaste gezinnen op adem kunnen komen en de kinderen zich positief blijven ontwikkelen. Het netwerk van ouders kan verstevigen en daarmee kunnen ze altijd terug vallen op wat extra advies, ruimte en ondersteuning bij overbelasting.

Mooie voorbeelden zijn te vinden op: www.steunouder.nl

Het de volgende vragen aan het college:

  1. Is het college bekend met Buurtgezinnen?
  2. Zo ja, is dit ook een mogelijkheid om voor de gemeente Westland dit op te zetten evt. samen met Vitis Welzijn?

Namens de fractie van CDA Westland,

Anja van der Eijk- Groeneveld

Twijfels over Perdiksepad in de Lier

CDA Westland pleit ervoor om dit kleine stukje Lierse (echt oude) historie te bewaren. Geen wandelpad, maar behoud van gedachtengoed. De opmerking in het ontwerp plan dat er ruim 700.000 euro met een alternatief gemoeid zou zijn, is natuurlijk van de gekke. Nooit doen. Er is iets beters mogelijk.

Het terrein voor de uitbreidingsplannen van Rijk Zwaan ten zuiden van de Algemene Begraafplaats in De Lier vallen over een oud Kerkenpad, het Perdiksepad, waarvan gedurende enige eeuwen door wandelaars en de laatste eeuw ook door fietsers is gebruik gemaakt.

Het College heeft bij de afwegingen rond het verzoek van Rijk Zwaan het pad te kopen o.a. de economische belangen hebben de overhand boven de cultuurhistorische en recreatieve waarden van dit pad. Hoezo geen alternatief? Kosten zijn geen argument als de verkoop noodzakelijk is, want de kosten voor een alternatief kunnen dan logischerwijs via de verkoop verhaald worden. Om onnodige bijkomende kosten te voorkomen kan eventueel met de koper de mogelijkheid tot aanleg van een alternatief in combinatie met de werkzaamheden voor de herinrichting van het gebied in het overdrachtsdocument worden vastgelegd. Het College geeft aan dat een alternatief parallel aan het Kralingerpad gerealiseerd zal moeten worden, wat inderdaad geheel voor de hand ligt, maar dat dit op gemeentegrond zal moeten plaatsvinden ligt toch minder voor de hand. Zoals al aangegeven is er in dit geval namelijk sprake van een partij die de mogelijkheid heeft op eigen terrein in een alternatief te voorzien.

Naast het al lang bestaande regelmatige gebruik door vaste wandelaars, waaronder personeel van Rijk Zwaan zelf, is het afgelopen jaar een duidelijke toename van wandelaars te constateren. Ter zijde zij opgemerkt, dat het gemeentelijk onderhoud al vele jaren te wensen overlaat, wat al geruime tijd heeft geleid tot een deplorabele toestand van de verharding van dit pad, wat het gebruik bepaald niet heeft gestimuleerd! De door u aangegeven route voor voetgangers via het bestaande fietspad Kralingerpad is een verre van ideale oplossing, want hiermee wordt de veiligheid op dit fietspad er zeker niet beter op.

Het bovenstaande rechtvaardigt in alle opzichten om te kiezen voor de aanleg van een alternatief vrijliggend voetpad naast het Kralingerpad. Bekijk hieronder de vragen en antwoorden over dit onderwerp.

Cor van der Mark,

Raadslid CDA Westland

Busje komt zo!

Fijn dat men bij de busmaatschappij en de Metropoolregio ingezien hebben dat het een beetje van de gekke zou zijn als we lijn 32 alleen maar over de provinciale weg zouden laten rijden. –POLIERTIEK eind maart 2021.

Alhoewel, mocht het ooit toch gaan gebeuren, we heel blij zijn met de oplossing van onze plaatsgenoot. Überhaupt geen bushaltes, want daar zijn we Lierenaars/Westlanderts niet van. We zijn een soort stoere cowboys, hebben geen bus nodig. Dan halen we de paardentram toch weer van stal. Dat is misschien wel stoer. Ook wel te begrijpen dat hij dit zo noemt, want als er één iemand fanatiek van sportief  lopen houdt is hij het wel.

We weten dat het OV in een steeds voller wordende streek nodig is en dat het juist heel erg dom zou zijn om dit te schrappen. Zoals we ook niet moeten zeggen tegen onze jonge mensen. Ga maar ergens anders heen, want het is vol hier. Nee we zullen er niet onderuit komen om te bouwen voor onze inwoners. Je kunt niet zeggen “sorry, we zijn vol”. Blijf maar net als in de jaren 50 maar bij je ouders inwonen. Je zult moeten vertrekken want een Westlander wil een voor- en achtertuintje en zeker niet de hoogte in. Hoe mooi zou het zijn als we voor de min of meer oudere generatie mooie woonoplossingen creëren in de dorpen en op zo’n manier dat men plek maakt voor hen die een tuintje op de begane grond willen?  Ooit was het Prins Claus  plein een kruispunt met verkeerslichten. Toen het een heel beetje drukker werd zijn we maar 4 hoog gaan rijden. Zoiets streven we niet na, maar bij de Snelbinder hebben we al iets geprobeerd. En kijk even naar het grote bord bij De Jong Verpakking.  Hoe het bedrijf er uit gaat zien. Vrachtwagens gaan OP het dak laden. Wat creatief. Trouwens die hele hoek rondom Westerlee is een pareltje aan het worden. AXIA, VB, nu De Jong en de volgende plannen staan op stapel.

Knetter moderne gebouwen en dan op de achtergrond de eeuwenoude Vlietwoning. Voor een ras Westlander is dat genieten. Zelfs als hij in de bus zit.

Prachtig binnenkomen in het Westland. Het mag, een hartenkreet van ons, wel een beetje groener en wat meer bloemetjes.

Goede Paasdagen toegewenst en spreek ons nog maar even aan als je ons ziet in het dorp.

Anja van der Eijk- Groeneveld en Cor van der Mark,

Raadsleden voor het CDA

Het eindpunt van tramlijnen 16 en 17

Gelet op toekomstige ontwikkelingen m.b.t. verbetering van Openbaar Vervoer verbaast het CDA Westland dat er op de keerlus van tramlijnen 16 en  17 een bord staat met de tekst “Hier uw bedrijf? Bouwkavels van ca. 400 m2?”

Een bord op die locatie impliceert namelijk dat er op en rond dit eindpunt met nog niet bebouwde oppervlakten volop gebouwd gaat worden. De verbazing is voornamelijk gebaseerd op het feit dat er op dit moment nog steeds nauwelijks of geen parkeerplaatsen aldaar aanwezig zijn om op het OV over te stappen, en dan ook nooit meer gerealiseerd kunnen worden.

Zoals bij het eind-/startpunt van Randstadrail lijn 4 bij schaatscentrum De Uithof stellen wij ons namelijk voor dat deze locatie aan de rand van de stad en nabij de A4 een ideaal opstappunt kan zijn voor automobilisten die vanaf hier hun werklocatie of het strand in Den Haag willen bereiken met het OV. Dit is ook beleid van de Overheid, het weren van auto’s in de steden en de stranden van Kijkduin en Scheveningen om die als “last mile” te bereiken met het OV. Wij wijzen er nog op dat in de mobiliteitsvisie ook is uitgesproken dat deze locatie genoemd wordt als eindpunt van een HTM bus (lijn 21) door Wateringen waardoor meer parkeerplaatsen aldaar zeer stimulerend kan werken voor het overstappen op het OV.

Daarom onze vragen aan het college:
  1. Klopt de waarneming dat het voor de toekomst onmogelijk wordt gemaakt een mooi opstappunt voor het OV richting stad bij het eindpunt van trampijnen 16 en 17 te realiseren?
  2. Hoe is er, als de ruimte eromheen inderdaad bebouwd gaan worden, nog van dit eindpunt van de tramlijnen 16 en 17 een toekomstgericht overstappunt op het OV met genoeg parkeerplaatsen voor auto’s te maken?
  3. Bent u het met de fractie van CDA Westland eens dat wij ook nu al moeten investeren in verwachte toekomstige ontwikkelingen m.b.t. meer en beter Openbaar Vervoer en dat dit een zeer geschikte mogelijkheid daarvoor is?

Namens de fractie van CDA Westland,
 Jan van Rossum

Winkelen in het Westland

Er komt één overkoepelende winkelstraat voor geheel Westland, een lokale bol.com. De online winkelstraat is hiermee een verlengstuk van de fysieke winkelstraat. MKB Westland heeft hierover een artikel geplaats op hun website.

Uit het advies van DTNP, dat als onderlegger heeft gediend voor de detailhandelsvisie, blijkt dat online winkelen de afgelopen jaren een vlucht heeft genomen. Deze cijfers staan nog los van corona, die het winkelen op internet nog een extra stimulans heeft gegeven. Westland kan niet achterblijven als het gaat om de online vindbaarheid van de winkels. Deze week is bekend geworden dat Gemeente Westland een initiatief van de BIZ’en en MKB Westland steunt. Hierdoor kunnen ondernemers het eerste jaar gratis deelnemen aan een Westlandse Online Winkelstraat. Per BIZ zullen er eigen winkelstraten komen waar inwoners direct lokaal online boodschappen kunnen doen en kunnen shoppen.

Consumenten die in de winkel nog twijfelden over die schoenen kunnen ze ’s avonds nog even snel online bestellen. Vanuit huis kijken of de nieuwe collectie bij een favoriete winkel al binnen is om daarna naar de winkel te gaan om al dat leuks te passen? Het is straks mogelijk! Heeft een winkel al een webshop? Dan wordt er  gezorgd voor een gemakkelijke koppeling. Hebben ondernemers nog geen webshops? Dan kan een webshop worden begonnen op het platform.

Ook aan de horecaondernemers is gedacht, want voor hen is er een lokale Thuisbezorgd toegevoegd aan de pagina, evenals een reserveringssysteem. Nadat hier het eerste jaar gratis gebruik van is gemaakt, zijn de lidmaatschapskosten daarna zeer aantrekkelijk omdat dit voor veel ondernemers kan worden aangeboden. De eenmalige aansluitkosten circa € 112.000 (onderdeel van het totaal van circa €152.000) voor ondernemers vanuit de Corona middelen van de gemeente worden vergoed.

Ben jij ondernemer in één van de kernen? Dan komen we binnenkort via de winkeliersvereniging (of BIZ) bij je op de lijn met een uitnodiging voor een kennismaking met de Online Winkelstraat.

CDA Westland

Voorgenomen routewijziging buslijn 32 in De Lier

In het vorige artikel van buslijn 32 in De Lier is er sprake geweest van een opheffing. De lijnen moeten efficiënter, minder en misschien ook sneller. Zie het vorige artikel.

Reizigersvereniging Rover heeft een brief naar ons gestuurd over de dreigende routewijziging van buslijn 32 in De Lier met zeer negatieve gevolgen. Ook zij willen deze maatregel tegenhouden. Hieronder geven wij de inhoud van de brief weer;

Geachte College,

Het reizigersverlies (en daarmee het inkomstenverlies) als gevolg van de coronamaatregelen (o.a. het actieve ontmoedigingsbeleid) heeft een enorme impact op de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en haar OV-bedrijven die opbrengstverantwoordelijk zijn.

Vooralsnog heeft het Rijk afdekking van de tekorten tot 93% toegezegd, echter voorlopig maar tot oktober van dit jaar. Ook is het niet zeker hoe lang het zal duren voordat de reizigersaantallen na het heropenen van de samenleving weer op hun oude niveau zullen zijn. MRDH begroot het financiële tekort op minimaal 379 miljoen euro, en maximaal 1.169 miljoen euro. Om dat dat het hoofd te bieden heeft MRDH het “Transitieprogramma OV en corona” opgesteld. Dit plan doet op het moment zijn ronde in het ambtelijk overleg ter voorbereiding van een besluit daarover door de Bestuurscommissie Vervoerautoriteit (BcVa) op 24 maart a.s. Ongetwijfeld zijn u al (concept)versies van dit plan onder ogen gekomen.

Op het plan in de breedte willen wij hier nu niet ingaan. Rover, afd. Delft e.o. maakt deel uit van het METROCOV. Dit adviesorgaan zal binnenkort zijn advies over het Transitieprogramma aan de BcVa sturen. Wel willen we hier inzoomen op een concreet voorstel dat grote gevolgen heeft voor een kern binnen uw gemeente.

Het Transitieprogramma bevat een lange lijst van maatregelen, sommige puur financieel of organisatorisch, maar ook ingrepen in de directe dienstverlening van de OV-bedrijven, dus direct merkbaar voor de reiziger. De laatste categorie heeft dan weer gradaties van “no regret” tot “grote impact”. De zwaarste categorie is voorlopig nog niet aan de orde, die wil MRDH achter de hand houden voor als het zwartste scenario werkelijkheid wordt. Op korte termijn zijn de maatregelen “met beperkte klantimpact” aan de orde.

Rover, afd. Delft e.o. is van mening dat in het huidige stadium maatregelen beperkt moeten blijven tot het verminderen van frequenties. Die willen we natuurlijk ook niet, maar zijn, nu de reizigersaantallen lager zijn dan gewoonlijk, wel te billijken en latere weer makkelijk terug te draaien. Er moeten beslist nog geen maatregelen genomen worden die de structuur van het lijnennet aantasten, zoals het schrappen van lijnen of lijndelen. Ook als zo’n verdwenen lijn of lijndeel na een tijdje opnieuw wordt ingesteld heb je de reizigers niet zomaar teruggewonnen.

Tot onze schrik echter bevat de lijst van op korte termijn (29 augustus) te nemen ingrepen “met beperkte klantimpact” een voorstel tot het schrappen van de route van lijn 32 door De Lier. De kern van het dorp zal dan alleen bediend worden met twee haltes bij de rotondes bij de kruisingen van de N223 met Michiel A. de Ruyterstraat resp. Sportlaan. De haltes Hoofdstraat, Zwetburgh, Sportlaan en Kijckerweg zullen vervallen. Dit zal een enorme toename betekenen van loopafstanden naar de haltes.

Reizigers uit de omgeving Veilingweg zullen 1,2km i.p.v. 400m naar de dichtstbijzijnde halte moeten lopen (voor een dorpskern als de Lier is 400m juist zeer geschikt). Volgens opgave van vervoerder EBS zullen ca. 500 reizigers hierdoor worden getroffen. Hier is beslist geen sprake van “beperkte klantimpact”, integendeel zelfs. Dit is dus geen maatregel om op korte termijn te nemen. Hoogstens om achter de hand te houden voor als het erger wordt, in de hoop hem nooit te hoeven uitvoeren.

Wij dringen er bij uw op aan alles op alles te zetten uitvoering van deze maatregel tegen te houden.
Met vriendelijke groet,
Rover, afdeling Delft

Ook Rover is het dus helemaal eens met CDA Westland. Wij gaan ons ervoor hard maken en proberen deze maatregel tegen te houden!

Raadslid CDA Westland,

Cor van der Mark

Volle kracht vooruit

Enkele maanden geleden kwam er voor veel Westlanders, woonachtig in de buitengebieden, een teleurstellende mededeling. Delta Fiber gaat niet over tot de aanleg van de glasvezelkabel in de buitengebieden. Waar al enkele jaren met smart op werd gewacht, kreeg ineens een andere wending. Zeker nu we realiseren dat we steeds afhankelijker zijn geworden van de digitalisering, namelijk door het vele thuiswerken afgelopen jaar maar ook de ontwikkelingen op de Bloemenveiling.

De fysieke veiling verdwijnt wat naar de achtergrond, steeds meer worden producten digitaal aangeboden. Voor de kwekers is het dus erg belangrijk dat een goede en snelle verbinding aanwezig is om hun producten goed aangeboden en verhandeld te krijgen voor binnenlandse maar zeker voor buitenlandse klanten.

De uitleg van Delta Fiber was kort en bondig, de kosten van de aanleg zijn vele malen hoger dan eerder begroot. Gelukkig is er wel de handreiking om de reeds aanwezige coaxverbinding te upgraden en te versnellen wat voor de korte termijn mogelijk soelaas biedt. Maar voor de langere termijn heeft het glasvezelnetwerk de toekomst. Als men dan bedenkt dat het Westland als topsector door de regering is aangewezen, één van de economische motoren van Nederland, dan kan dit gebied niet verstoten blijven van een snelwerkend glasvezelnetwerk. Voor de kwekers, handelaren maar ook de vele thuiswerkers die in het buitengebied actief zijn. Het CDA Westland zal zich inzetten voor het zoeken naar aanvullende financiering om aanleg alsnog voor elkaar te krijgen. De economische motor moet volle kracht vooruit en dat kan niet zonder glasvezel.

Pieter Immerzeel & Petra Scheffers

Raadsleden voor CDA Westland

Aanmoedigen

Als de dag kan starten met sport dan begint voor mij de dag goed. – Anja van der Eijk- Groeneveld, column de Lierenaar.

Het plezier van sport is bij mij als klein meisje begonnen en ook met de paplepel ingegoten. In ons gezin stond sporten op nummer 1, voor dag en dauw stond ik op. Samen met mijn vader of moeder ging ik op de fiets naar het zwembad om daar mijn training te gaan volgen. Vele kilometers heb ik afgelegd in het zwembad in De Lier en bij zwemvereniging LZV Waterloo. Wat ik daaraan heb overgehouden is de aanmoediging van mijn ouders, mijn trainers, en het plezier wat ik daaraan mocht beleven. Daarnaast is sporten goed voor het lichaam en krijg ik er nog steeds energie van. Sport is voor iedereen goed en gezond en daarnaast ook goed voor de geest, want het kan net zo’n momentje zijn dat je even nergens aan hoeft te denken.

Wat is het fijn om in een dorp te wonen waar sport en het verenigingsleven zo goed met elkaar verbonden zijn. Afgelopen zomer hebben we allemaal kunnen lezen dat diverse sportverenigingen de handen ineen hebben geslagen om gesprekken te gaan voeren met de gemeente, voor nieuwbouw en uitbreiding van de sport in De Lier. Mooi dat de verenigingen verder vooruitkijken om de sport ook in De Lier toekomstbestendig te maken. We zullen binnenkort de wethouder weer eens vragen over de stand van zaken omtrent deze plannen.

We kijken met elkaar terug op een Corona jaar waarin helaas ook sporten op de achtergrond is geraakt. De lockdown heeft sporten gelockt, daar waar gezondheid en welbevinden belangrijker dan ooit is bevonden, is juist de sport onder druk komen te staan. Ik maak mij hier oprecht zorgen over. Het doet namelijk zoveel goed voor jeugdigen als ook voor ouderen als zij kunnen sporten en in de sport kunnen zijn wie ze zijn. Het gaat juist in de sport om het samen doen, eenieder accepteren en respecteren. Het gaat om vallen en opstaan en samen sterk worden, samen winnen maar ook sterker worden van verliezen. We hebben van Corona veel geleerd, verlies geleden maar ik denk ook dat we er sterker van gaan worden.  Ik heb het gemist, de saamhorigheid van sport, het aanmoedigen langs de lijn en het napraten. Zonder tegenslag geen overwinning, zonder aanmoediging geen succes.

CDA Westland,

Anja van der Eijk- Groeneveld

CDA trots op Nederlandse glastuinbouw

Het CDA is trots op het Nederlandse glastuinbouwcluster. De partij heeft daarom een filmpje gelanceerd om die belangrijke rol voor Nederland te benadrukken. Want de glastuinbouw is goed voor 150.000 banen en is goed voor 3 procent van het bruto nationaal product.

Het CDA zet zich dan ook maximaal in om deze sector verder te laten groeien en bloeien. In Het filmpje komen naast een aantal tuinders ook kandidaat-Kamerleden, de gedeputeerde van Zuid-Holland en diverse wethouders aan het woord.

Jantine Zwinkels is nummer 28 op de kandidatenlijst van het CDA en weet als geen ander hoe belangrijk de glastuinbouw is. “Als kandidaat en dochter van een Westlandse tuinder kunt u op mij rekenen.” Zij wil zich in de Kamer gaan inzetten voor de glastuinbouwsector om deze ruimte te geven om verder te groeien en bloeien. Samen met Kandidaat Kamerlid Henri Bontenbal wil zij ook werken aan de warmetransitie. “Dat helpt tuinders verder.”

Voor Paul Koppert, eigenaar van Koppert Biological System, is die steun welkom. “Wij produceren biologische gewasbescherming om ziekte en plagen te bestrijden. Dat is goed voor het milieu en de gezondheid. Het CDA heeft oog voor deze sector en is onze partner om deze sector te versterken.” Ook Ted Duijvestein van Duijvestein Tomaten ziet de partij als partner om zijn kwekerij te laten groeien en bloeien, ook op het gebied van duurzaamheid. “Wij zijn bezig met gezondheid en circulaire economie, door slim gebruik te maken van de reststromen van onze tomaten.”

Gedeputeerde in Zuid-Holland, Adri Bom Lemstra, ondersteunt de tuinders waar ze kan. “Dat doe ik niet alleen, want elke dag zetten CDA-bestuurders op diverse niveaus zich in om op basis van praktijkkennis het goede te kunnen doen voor deze sector.” Ook op gemeenteniveau maakt het CDA zich sterk voor glastuinbouw en dat met name in het Westland, Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp waar veel glastuinbouw te vinden is. Wethouder Albert Abee uit Westland: “Dagelijks zijn in onze gemeente innovatieve ondernemers, jong en oud, praktisch en theoretisch opgeleid en maatschappelijk met hun hart aan het werk om dit waar te maken. Zij verdienen alle steun om te kunnen groeien en bloeien.”

Bekijk hieronder de video.