#GeenHaatInDeRaad: CDA komt met manifest

CDA Westland vraagt aandacht voor de verharding in de (gemeente)politiek. Zij komt daarom
met het Manifest ‘Geen haat in de raad’

Wie de laatste weken het debat in politiek Den Haag heeft gevolgd zag dat scheldpartijen, bedreigingen en verdachtmakingen aan de orde van de dag zijn. Elk debat lijkt verder te ontsporen. Ook in veel gemeenteraden ziet het CDA een verharding die ons grote zorgen baart. Maar liefst 15% van de raadsleden heeft zelf te maken met bedreigingen. Het CDA vindt dat we dit in Westland moeten verminderen en voorkomen.

Het is niet alleen een probleem van de politiek. De verharding en verhuftering van de samenleving is iets wat ambtenaren, boa’s, politieagenten, GGD-medewerkers, journalisten en vele anderen vrijwel dagelijks ervaren. Zowel op straat als online. Met het Manifest ‘Geen haat in de Raad’ staan 120 CDA-lijsttrekkers op om aandacht en inzet te vragen voor deze problematiek. Het CDA zet in op een samenleving met: minder ik, meer wij. Minder schreeuwen, meer samenwerken. Een samenleving waar we omzien naar elkaar als goede buur, vrijwilliger of mantelzorger. Waar solidariteit en saamhorigheid geen ouderwetse waarden zijn, maar het fundament van een sterke samenleving.

CDA-lijsttrekker Jenny Vermeer: “We moeten haat tegengaan om zo het politieke debat te kunnen voeren op inhoud. Daar hebben Westlanders recht op. Daarnaast is er helaas veel achterdocht binnen de raad, maar vertrouwen gaat ons als Westland veel meer brengen.”

In de nieuwe gemeenteraad gaan wij meteen het gesprek aan om samen met alle partijen van
goede wil de ‘Haagse toestanden’ te weren uit onze gemeenteraad. Ook wil het CDA met deze partijen kijken wat we samen kunnen doen om de verharding en de verhuftering in de samenleving te verminderen.

Het CDA Westland roept alle partijen op het Manifest ‘Geen haat in de raad’ te ondertekenen.

1 Jenny Vermeer

Terug naar nieuws

Onze mensen

Jenny Vermeer-de Smit

Fractievoorzitter, raadslid

Cor van der Mark

Raadslid

Anja van der Eijk-Groeneveld

Jaco Eeltink

Raadslid

Janice de Jong

Raadslid

Marcel Zuidgeest

Steunraadslid

Petra Scheffers-van der Lelij

Pieter Immerzeel

Connie Huisman

Jan van Rossum

Ambassadeur