De Waterman - onze bijdrage

Vanavond is zo’n avond waarvan er maar weinig zijn in deze raadzaal. Iedereen is zenuwachtig, Wateringen is in rep en roer en wij als raadsleden zijn al weken bezig met de voorbereiding van dit agendapunt. Want, laten we eerlijk zijn, niet altijd gaat het hier over grote kwesties zoals het openhouden of sluiten van een zwembad. Wat ons betreft blijft de Waterman behouden voor Wateringen, met voldoende perspectief, maar zonder pinautomaat bij de Gemeente.

Een zwembad waar veel Westlanders al jarenlang met plezier gebruik van maken. Waar veel scholieren voor op de bres zijn gesprongen, we hebben jullie gisteravond en vandaag in heel veel tv programma’s gezien. Goed gedaan!

Een zwembad waar het bestuur en alle vrijwilligers van Waterman Natuurlijk het voor elkaar hebben gekregen om de afgelopen tien jaar met veel enthousiasme en heel goedkoop een zwembad te exploiteren.

Maar, vanavond gaat het niet alleen om geld maar ook om beloftes die door ons, raadsleden zijn toegezegd. Wij hebben beloofd dat het bad en de bijbehorende machines vervangen mochten worden. Daar is een bedrag van 2.6 miljoen voor gereserveerd. Door vertraging is alles veel duurder geworden. Dat is op zijn zachtst gezegd heel vervelend, maar daar kan de Waterman niets aan doen. Het gaat hier om betrouwbaar bestuur. Diezelfde betrouwbaarheid die het College getoond heeft aan de Lierse sportverenigingen bij hun wens voor meer parkeergelegenheid, de wens van de hockey voor een extra veld, en nu bij de wens van de Monsterse tennisvereniging om een oplossing te vinden voor de geluidsoverlast van de padelbanen.

Wij kunnen tot op de komma uitrekenen wat een sportvoorziening kost, of het nu gaat om een grasmat of zwembad, maar we kunnen ook kijken naar het belang van gezondheid, bewegen en voorzieningenniveaus in de dorpen. Dat, samen met het eerder genoemde betrouwbare bestuur dat wij willen zijn en daar bovenop de eerdere toezegging aan de Waterman van 2,6 miljoen euro, brengt ons ertoe om te stemmen vóór het voortbestaan van het bad.

In het voorliggende raadsvoorstel van het College is fase II bij de renovatie betrokken. Door de aanpassing van de entree en het terrein en een eventuele ontwikkeling naar een huis van de buurt bij fase I te betrekken wordt nu 6,6 miljoen gerekend voor het openhouden van de Waterman.

Wij hebben gelezen in de brieven van Waterman Natuurlijk dat dit niet hetgeen is wat de Waterman van ons vraagt. Zij vragen om de uitvoering van fase I: vernieuwing van het bad en de bijbehorende machines. Zij zorgen dan zelf voor de vernieuwing en verduurzaming van het entreegebouw. Daar is een sponsor voor gevonden, zodat deze renovatie de gemeente niets gaat kosten.

 

Wij delen wel de bezorgdheid van de wethouder over de toekomst van de Waterman en de kosten die deze met zich meebrengt, maar dit is voor ons geen reden om nu over te gaan tot sluiting van het bad. Wij hebben veel vertrouwen in dit burgerinitiatief maar willen net als de wethouder wel meer zekerheid voor de toekomst, het gaat immers om een grote investering.

Wij geven echter geen blanco cheque maar vragen de stichting om een langetermijnplanning te maken waarbij het zwembad binnen enkele jaren zonder gemeentelijke subsidie het zwembad kan exploiteren. Daarnaast is er een plan nodig om het gebouwgedeelte na 2040 geheel te vernieuwen of te herbestemmen. Daarbij zijn ook kansen voor andere culturele of maatschappelijke initiatieven om samen tot iets moois te komen, want dat verdient Wateringen.

Wij hebben dan ook een amendement opgesteld waarin is opgenomen dat de raad een aanvullend krediet van maximaal 2 miljoen euro beschikbaar stelt, zodat snel gestart kan worden met de aanbesteding van de renovatie van het bad.

Omdat ons amendement veel overeenkomsten vertoont met dat van het eerder door Westland Verstandig ingediende amendement hebben wij besloten om de twee documenten samen te voegen. Dit om te voorkomen dat vanavond alle drie de amendementen geen meerderheid zouden krijgen, waardoor het zwembad geen toekomst heeft.

Voorzitter, omdat wij toch ook verder moeten kijken dan vandaag zou ik graag na de eerste termijn een schorsing aanvragen om te bezien of wij in meerderheid kunnen besluiten om de door D66 en GroenLinks genoemde brede zwembaddiscussie alsnog op te nemen in het amendement of anders in een subamendement.

 

De Waterman

Terug naar nieuws

Onze mensen

Jenny Vermeer-de Smit

Fractievoorzitter, raadslid

Cor van der Mark

Raadslid

Kevin Klinkspoor

Raadslid

Anja van der Eijk-Groeneveld

Jaco Eeltink

Raadslid

Janice de Jong

Raadslid

Mitchell Verbraeken

Steunraadslid

Dennis Chafiâ

Raadslid

Dave van Dijk

Bestuurslid

Max de Bruin

Steunraadslid

Judith van den Bos-Scholtes

Steunraadslid

Sandra Nieberg-van Selow

Marcel Zuidgeest

Steunraadslid

Claudia van der Meer

Ambassadeur

Saida Chaoui-Nhass

Petra Scheffers-van der Lelij

Pieter Immerzeel

Harry Stijger

Jaap Stolze

Connie Huisman

Olga Strik-van der Ende

Derek Zwinkels

Ambassadeur

Hans Sikkes

Ambassadeur

Koen van Mil