Vertrouwen in Westland, vertrouwen in elkaar

Een unicum voor CDA Westland: tegen de begroting stemmen. Niet alleen onze fractie, maar de volledige oppositie heeft besloten om de meerjarenbegroting 2024-2027 niet te steunen. Waarom?

Bezuinigen

De coalitie van Westland Verstandig, GBW en de Westlandse VVD heeft er deze begroting voor gekozen om op alle domeinen 2% te bezuinigen. Een beslissing die logisch en eerlijk klinkt. Is het echter nodig om komende jaren zoveel te bezuinigen?
VNG en provincie hebben alle gemeenten geadviseerd om verwachte tekorten te laten zien en de meerjarenbegroting dus niet sluitend te maken.
Onze omliggende gemeenten doen dit ook. Maassluis laat een tekort van 200.000 zien, Midden-Delfland ruim een miljoen. Waarom heeft Westland dan bijna 2 miljoen euro overschot?

Visie

Daarnaast is niet duidelijk wat de gevolgen gaan zijn. CDA Westland maakt zich vooral zorgen over het sociaal domein. Westland krijgt veel uitdagingen op het gebied van zorg, welzijn, cultuur en integratie. De organisaties die hier aan werken moeten ook gaan inleveren.
Ons voorstel om deze bezuiniging terug te draaien werd gesteund door de oppositie, maar niet door de coalitie. Westland verdient lef en visie, geen platte bezuiniging.

Vertrouwen

Die visie kunnen we met elkaar maken als we onderling vertrouwen hebben. Tijdens de begrotingsbehandeling hebben we hier ook toe opgeroepen. Helaas is het een week later alweer mis. Er zijn mooie plannen aangekondigd in Poeldijk, en tussen de coalitiepartijen is er wéér wantrouwen.
Wat CDA Westland betreft komt er weer iets meer vertrouwen terug. In Westland. In elkaar.

Fractiefotokl

Terug naar nieuws

Onze mensen

Jenny Vermeer-de Smit

Fractievoorzitter, raadslid

Cor van der Mark

Raadslid

Kevin Klinkspoor

Raadslid

Anja van der Eijk-Groeneveld

Jaco Eeltink

Raadslid

Janice de Jong

Raadslid

Mitchell Verbraeken

Steunraadslid

Dennis Chafiâ

Raadslid

Dave van Dijk

Bestuurslid

Max de Bruin

Steunraadslid

Judith van den Bos-Scholtes

Steunraadslid

Sandra Nieberg-van Selow

Marcel Zuidgeest

Steunraadslid

Claudia van der Meer

Ambassadeur

Saida Chaoui-Nhass

Petra Scheffers-van der Lelij

Pieter Immerzeel

Harry Stijger

Jaap Stolze

Connie Huisman

Olga Strik-van der Ende

Derek Zwinkels

Ambassadeur

Hans Sikkes

Ambassadeur

Koen van Mil