Alex van Kampen

HomeAlex van Kampen

Alex van Kampen

Penningmeester

Alex van Kampen (47) is getrouwd met Marielle, trotse vader van drie kinderen, woont in Naaldwijk. Alex heeft Informatica gestudeerd aan de Technische Universiteit Delft; later gevolgd door een MBA opleiding (Master of Business Administration).

Tot 3 jaar geleden heeft Alex in verschillende functies gewerkt in de commerciële dienstverlening aan de overheid. Nu is Alex als manager Informatisering en Automatisering werkzaam bij gemeente Maassluis. In die functie is hij betrokken bij nagenoeg ieder bedrijfsproces van de gemeente.

Naast gezin en werk is Alex actief voor de gemeenschap, onder meer als lid van de Raad van Toezicht PCPOW (basisonderwijs in het Westland) en in verrschillende rollen voor de HockeyVereniging Westland.

E: penningmeester@cdawestland.nl

Comments

comments


Mijn thema's

Standpunten

Detailhandel

Winkels zijn van levensbelang voor levendige dorpskernen. Onze inwoners willen graag een rijk aanbod van winkels. Dat gaat niet meer vanzelf en daarom willen wij: Verdichting winkelcentra (concentratie detailhandel); omzetten bestemming detailhandel naar wonen vergemakkelijken/stimuleren, m.n. voor winkels buiten het winkelcentrum; invoering leegstandverordening Biesieklette interesseren voor fietsenstallingen in centra Meer fietsnietjes in centra Voortzetting investeringsfonds […]

Gemeentelijke organisatie, dienstverlening en beleid

Een gemeente functioneert het best als alle instellingen kwalitatief zeer goed werk leveren. Van stroperigheid en vage communicatie houdt niemand. CDA Westland stelt hoge eisen aan de gemeentelijke dienstverlening, want onze burgers hebben daar gewoon recht op. Daarom willen wij: Evalueren decentralisering gemeentelijke taken aan Sociaal Kernteam (SKT), Vitis, Cultuurweb en verantwoording aan gemeenteraad Integrale […]

Speerpunten

Speerpunten Naaldwijk

Voor Naaldwijk. Voor elkaar: Herontwikkeling gemeentehuislocatie in samenhang bezien met de plannen van De Naald, gecombineerd met veel groen en (ondergronds) parkeren Pijletuinenhof bestemmen voor gemengd wonen (verschillende generaties, met zorg voor elkaar) Voldoende bezetting op het politiebureau Naaldhorst-locatie ombouwen naar brede zorginstelling, behandelcentrum, kortdurende verpleeghuiszorg, wijkfunctie Nieuw zwembad Hoge Bomen bij voorkeur gecombineerd met […]