Actueel

HomeActueelBegrotingsraad 2019

Begrotingsraad 2019

Vandaag heeft de begrotingsraad voor 2019 plaatsgevonden. Fractievoorzitter Jenny heeft haar input gegeven namens het CDA Westland. 

De vraag waar binnen de fractie van het CDA Westland vooral over is gediscussieerd luidt: Welk Westland willen we doorgeven aan de volgende generaties? Getuigt het van goed rentmeesterschap als we de financiële lasten van onze gemeente verder laten oplopen? Uit onze standpunten blijkt dat er nog flink aan het Westland gewerkt moet worden, voordat wij het tevreden overdragen aan de volgende generaties.

Standpunten

  • Burgerinitiatieven, we vragen aandacht voor de uitvoering hiervan. Initiatiefnemers laten ons weten dat het voor hen niet duidelijk is hoe en waar ze een plan moeten indienen en dat ze niet altijd adequaat en snel worden geholpen. Het inrichten van een apart loket naast heldere informatie op de gemeentelijke website heeft onze voorkeur, er wordt een motie ingediend voor het inrichten van een Loket Burgerinitiatieven.
  • Huisvesting, problemen op het gebied van huisvesting moeten worden aangepakt. Wat het CDA betreft waar mogelijk met Westlandse oplossingen waarbij we in kleine, doeltreffende stappen de nood proberen te lenigen. We vragen het college dan ook om voor het einde van dit kalenderjaar twee locaties aan te wijzen waar pauzewoningen kunnen worden gerealiseerd.
  • Jeugdzorg, hebben we in kaart welke kwetsbare jongeren in onze gemeente leven, en kunnen we hen een steun in de rug bieden? Niet alleen kinderen die beschadigd worden door vechtscheidingen maar ook kinderen die van dichtbij te maken hebben met kanker of huiselijk geweld. Wij zien heil in een netwerk dat partijen verbindt en zullen hierover een motie indienen.
  • Recreatie, wij pleiten nog steeds maar nu met spoed voor kleinschalige en hoogwaardige recreatie aan de landzijde van de duinen. Zowel op de locatie naast de voormalige camping bij het Molenslag als op het perceel naast de oude maalkom waar een kleine haven gerealiseerd zou kunnen worden. Dit beslaat het gedeelte van de waterpartij aan het Heijdsepad, tegenover het appartementencomplex Dudok State in de Grote Geest.

 

Bekijk hier de gehele bijdrage van Jenny:
CDA bijdrage begrotingsraad highlights 181106

 

 

Comments

comments


Contactpersonen

Fractievoorzitter

Gerelateerd standpunt

Zorg en Sociaal Beleid

Zorgen voor elkaar staat hoog in het vaandel van Westlanders. Niet iedereen kan dat op eigen kracht. De landelijke wetgeving leidt soms tot lastige situaties voor ouderen. Gelukkig hebben we dit in Westland zo goed mogelijk geregeld. Maar blijvende aandacht voor zorg is nodig. Daarom willen wij: Actief beleid tegen eenzaamheid, laaggeletterdheid, armoede, psychische problematiek […]

Wonen en Huisvesting

Er wordt gelukkig weer volop gebouwd in Westland. Van belang is te bouwen voor elke doelgroep en voor elke portemonnee. Dit vraagt om nauwe afstemming met de wooncorporaties. Van belang is dat wijken zo zijn ingericht dat het voor iedereen fijn is om te wonen. Daarom willen wij: De blijverslening voor ouderen en de starterslening […]

Jongeren en Gezinnen

Jongeren moeten zich thuis voelen in Westland. Zij moeten gezond en veilig kunnen opgroeien. Juist daarom is soms extra steun nodig in gezinnen. Daarom willen wij: Ontmoedigingsbeleid alcohol door inzet op bewustwording over overmatig gebruik bij ouders én jongeren. “Drink niet alleen met maten, maar ook met mate!” Drugspreventie aanscherpen Stevige inzet op jeugdzorg, preventie, […]

Recreatie

Naast werken is er tijd voor ontspanning. Daarvoor zijn aantrekkelijke recreatiemogelijkheden nodig, in de dorpskernen, aan het strand, op de fiets en aan het water. Massaliteit willen we voorkomen. Daarom willen wij: Op het strand van Ter Heijde worden geen strandhuisjes geplaatst Recreatie landzijde van de duinen Monster stimuleren Versterking infrastructuur strand (opgangen, gratis parkeren, […]