Actueel

HomeActueelBlij met het sportpark en nog meer!

Blij met het sportpark en nog meer!

Waar zijn we nu met z’n ALLEN erg blij mee? dat is met de toezegging van het college dat er echt iets gaat gebeuren bij het sportpark De Zweth. – POLIERTIEK juni 2021

De schouders van de verenigingen en van de politieke partijen. Oppositie en coalitie hebben zich hier echt voor ingespannen. En, mogen we het zo zeggen? Zo hoort het.

Rondom het 60 jarig bestaan van VALTO werd er nog eens benadrukt hoe ongelooflijk belangrijk een samenhang in het dorp is. Geen bloeiende sportverenigingen zonder gedreven bestuurders, zonder sponsoren. Dat past in ons dorp, waar veel dorpen/steden kampen met terugloop in ledenaantallen, knallen bij ons veel verenigingen uit hun jasje.

Afgelopen week liet het college gelukkig nog wat extra mooie geluiden horen. Er komt een fonds wat het mogelijk moet gaan maken om meer te doen aan winkelleegstand. Nu valt dat gelukkig in De Lier wel mee, maar toch. Goed dat het in de gaten gehouden wordt. Er is ook extra budget voor meer groen gekomen. Daar mag wel een tandje bij. Wij als CDA pleiten al veel jaren voor een verdere vergroening van het Oranjeplein. ORANJE moet GROEN. We hopen niet dat het alleen maar met een kwast verf opgelost gaat worden.

Het afval dossier houdt ons allemaal heel erg bezig en zal dat nog wel even een poosje blijven doen. Nascheiding zou het mooist zijn, alleen daar zijn onze verwerkers nog niet klaar voor. Onomkeerbare oplossingen worden nu niet genomen. Als we eens gaan stoppen met de plastic zakken, gooien we niet veel geld over de balk. Nee, we krijgen er wat voor terug… bewuster omgaan met ons afval.

We zijn ook blij met de toezegging dat de eerst komende jaren geen verhoging van de kosten van begraven komen. Dat hebben we wel even gehad. Hier hebben we best wel een stevig robbertje politiek voor moeten bedrijven, maar eind goed al goed.

Tot ziens in het dorp.

Anja van der Eijk-Groeneveld

Cor van der Mark

Raadsleden voor het CDA Westland

Comments

comments


Contactpersonen

Raadslid

Gerelateerd standpunt

Vrijwilligers, Verenigingen en Sport

Talloze mensen in Westland zijn als vrijwilliger zeer actief in het verenigings- en sportleven. Die activiteiten zijn van groot belang voor gezondheid en saamhorigheid. Deze kracht in de Westlandse samenleving is uniek en daarom willen wij: Topsportbeleid in Westland is in gang gezet en verdient het om samen met verenigingen te worden uitgebreid Waterman openhouden […]

Kern

Speerpunten De Lier

Voor De Lier. Voor Elkaar: Visie ontwikkelen op positie De Triangel, bij voorkeur combineren met langdurige zorg Vergroenen Oranjeplein Versterking beleving De Lee (wandelroute) Herontwikkeling Bedrijventerrein Lierweg stimuleren Dorpscentrum aantrekkelijk maken door plantenbakken, hanging baskets. Historie tot leven brengen in borden op historische plekken Herbezien verkeersplan voor dorp, nadat Oostelijke Randweg gereed is Modernisering aula […]