Categorie : Actueel

HomeArchiveer op categorie Actueel

Opening terrassen

Het Koninklijke Horeca Nederland (KHN) heeft een lijst opgesteld met gemeenten die de horeca ruimere terrassen hebben toegezegd bij opening. CDA Westland wil graag dat ook de Gemeente Westland gesteld staat, wanneer de toezegging komt dat de horeca haar deuren weer mag openen. Daarnaast hebben ondernemers behoefte aan duidelijkheid. Wij hebben

Een liefdevolle omgeving

In het AD van 22-03-2021 worden we geïnformeerd over een project welke per 1 juni in onze buurgemeente Den Haag van start gaat. Hieronder wordt het artikel weergegeven; Vorige week zijn we bijgepraat over de (on)mogelijkheden binnen het sociaal domein van onze jeugd. Voor ieder kind willen we de meest gunstige

Twijfels over Perdiksepad in de Lier

CDA Westland pleit ervoor om dit kleine stukje Lierse (echt oude) historie te bewaren. Geen wandelpad, maar behoud van gedachtengoed. De opmerking in het ontwerp plan dat er ruim 700.000 euro met een alternatief gemoeid zou zijn, is natuurlijk van de gekke. Nooit doen. Er is iets beters mogelijk. Het terrein voor

Busje komt zo!

Fijn dat men bij de busmaatschappij en de Metropoolregio ingezien hebben dat het een beetje van de gekke zou zijn als we lijn 32 alleen maar over de provinciale weg zouden laten rijden. -POLIERTIEK eind maart 2021. Alhoewel, mocht het ooit toch gaan gebeuren, we heel blij zijn met de oplossing

Het eindpunt van tramlijnen 16 en 17

Gelet op toekomstige ontwikkelingen m.b.t. verbetering van Openbaar Vervoer verbaast het CDA Westland dat er op de keerlus van tramlijnen 16 en  17 een bord staat met de tekst “Hier uw bedrijf? Bouwkavels van ca. 400 m2?” Een bord op die locatie impliceert namelijk dat er op en rond dit

Winkelen in het Westland

Er komt één overkoepelende winkelstraat voor geheel Westland, een lokale bol.com. De online winkelstraat is hiermee een verlengstuk van de fysieke winkelstraat. MKB Westland heeft hierover een artikel geplaats op hun website. Uit het advies van DTNP, dat als onderlegger heeft gediend voor de detailhandelsvisie, blijkt dat online winkelen de afgelopen

Voorgenomen routewijziging buslijn 32 in De Lier

In het vorige artikel van buslijn 32 in De Lier is er sprake geweest van een opheffing. De lijnen moeten efficiënter, minder en misschien ook sneller. Zie het vorige artikel. Reizigersvereniging Rover heeft een brief naar ons gestuurd over de dreigende routewijziging van buslijn 32 in De Lier met zeer negatieve

Volle kracht vooruit

Enkele maanden geleden kwam er voor veel Westlanders, woonachtig in de buitengebieden, een teleurstellende mededeling. Delta Fiber gaat niet over tot de aanleg van de glasvezelkabel in de buitengebieden. Waar al enkele jaren met smart op werd gewacht, kreeg ineens een andere wending. Zeker nu we realiseren dat we steeds

Aanmoedigen

Als de dag kan starten met sport dan begint voor mij de dag goed. - Anja van der Eijk- Groeneveld, column de Lierenaar. Het plezier van sport is bij mij als klein meisje begonnen en ook met de paplepel ingegoten. In ons gezin stond sporten op nummer 1, voor dag

CDA trots op Nederlandse glastuinbouw

Het CDA is trots op het Nederlandse glastuinbouwcluster. De partij heeft daarom een filmpje gelanceerd om die belangrijke rol voor Nederland te benadrukken. Want de glastuinbouw is goed voor 150.000 banen en is goed voor 3 procent van het bruto nationaal product. Het CDA zet zich dan ook maximaal in om