Categorie : Actueel

HomeArchiveer op categorie Actueel

Blij met het sportpark en nog meer!

Waar zijn we nu met z’n ALLEN erg blij mee? dat is met de toezegging van het college dat er echt iets gaat gebeuren bij het sportpark De Zweth. - POLIERTIEK juni 2021 De schouders van de verenigingen en van de politieke partijen. Oppositie en coalitie hebben zich hier echt voor

Aankondiging Tweede Berkenflat in ’s-Gravenzande

Heel blij zijn wij met het bericht van de Gemeente Westland dat, vanuit de gepresenteerde Voorjaarsnota, het plan voor een tweede Berkenflat in ‘s-Gravenzande wordt gesteund en gefaciliteerd. Ouderenhuisvesting is een heel actueel thema, doordat er steeds meer ouderen komen. Gepaste huisvesting is voor deze groep heel belangrijk. Het bestuur

Voorjaarsnota 2021

Wij zijn blij met het bericht dat het college wil blijven investeren en ondersteunen. Afgelopen week presenteerden burgemeester en wethouders de plannen voor de komende periode aan de raadsleden. Hierin laten zij zien wat ze nog willen realiseren en hoe dit in de begroting past. Een groot deel van onze

Nieuw verkiezingsprogramma

CDA Westland werpt haar blik vooruit naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Er wordt gewerkt aan een nieuw verkiezingsprogramma en een mooie kieslijst. U wordt van harte uitgenodigd ons hierbij te helpen. Heeft u punten voor het verkiezingsprogramma? Wat vindt u belangrijk voor de komende 4 jaar? U kunt dat tot

Elke vogel zingt….

Het is weer voorjaar en buiten zijn de vogels weer duidelijk aanwezig en ze zijn, zeker ’s morgens vroeg, goed te horen. Ze zingen om het hardst om gehoord te worden. Eigenlijk werkt het in de mensenwereld net zo, ook wij willen graag gehoord worden. Voor een muzikant is er

Project dodenherdenking

Afgelopen week zagen Cor en Jenny een documentaire waarin aandacht werd geschonken aan het adopteren van oorlogsgaven. Zij vonden het een ontroerend mooi initiatief en vragen zich af of ze een soortgelijk project in Westland kunnen opzetten. Ze hebben een rondje gemaakt langs alle begraafplaatsen in onze gemeente en zagen

Rondweg Ambachtsweg is echt noodzaak!

In november heeft de gemeenteraad een motie, op initiatief van CDA en ondersteund door Westland verstandig en LPF, aangenomen om als alternatief van het afsluiten van de ambachtsweg een rondweg aan te leggen langs het industrieterrein van de Ambachtsweg weg en door de Erasmuszone. Daarbij zouden veel problemen die de

Afvalwijzer – Wijzer met afval

Een maand geleden is er ook bij de u de aanslag voor de afvalstoffenheffing op de mat gevallen. Een behoorlijke stijging ten opzichte van verleden jaar. De beschuldigende vinger voor deze lastenstijging ging naar de Gemeente in verband met een duur afgesloten afvalinzamelingscontract. Dit is echter maar een klein deel

Samen werken aan structureel meer groen

Afgelopen raadsvergadering werd gedebatteerd over de besteding van het restantbedrag uit het project Leefomgevingsfonds (LOF). Sinds 2016 heeft de gemeenteraad 3,75 miljoen euro vrijgemaakt voor dit project. Bedoeld om Westland meer leefbaar en groener te maken. Met het schrappen van eerder vastgestelde plannen als ‘Fitnessplek Hofpark’ en een volwaardige sportvoorziening in

Koninklijk lintje

Maandag werden 2832 burgers verrast met een koninklijke onderscheiding. Zij kregen een lintje vanwege hun verdiensten voor de samenleving. Cor van de Mark en Anja van der Eijk-Groeneveld langs geweest bij drie Lierse burgers met een cake van CDA Westland, omdat zij van al die 2832 burgers een lintje hebben