Actueel

HomeActueelCDA Westland neemt stelling tegen invoering Wmo per 1 januari 2015

CDA Westland neemt stelling tegen invoering Wmo per 1 januari 2015

De nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zou in moeten gaan per 1 januari 2015, maar er is nog veel onduidelijkheid over deze wet. Veel taken die nu nog vanuit de landelijke overheid worden uitgevoerd, moeten vanaf 2015 door de gemeenten worden gedaan. Deze zogenaamde decentralisatie van zorg en begeleiding zal grote gevolgen hebben voor veel mensen. Het CDA is altijd voorstander geweest van deze decentralisatie; maar niet op de manier waarop dit VVD/PvdA-kabinet het uitvoert. CDA Westland heeft deze zorgen gedeeld met de Tweede Kamerfractie afgelopen zaterdag op het Partijcongres in Maarssen.

Woordvoerder Mona Keijzer: “Het CDA maakt zich grote zorgen over de vraag of kwetsbare burgers en hun familie met ingang van 1 januari aanstaande voldoende en adequaat ondersteund zullen worden. Zijn gemeenten in staat om met de beschikbare middelen goede zorg en ondersteuning in te kopen voor de doelgroep die deze nodig heeft? De zorgen die we hebben, komen deels door de grote bezuinigingen op de brede thuiszorg, deels door de rechtsonzekerheid voor kwetsbare burgers en hun familie. Maar we maken ons ook zorgen over de zeer korte tijd die de beide Kamers en gemeenten nog hebben tot 1 januari.”

Om de nieuwe wet goed te kunnen beoordelen diende het CDA daarom een motie in met het verzoek aan de regering om voor 15 maart 2014 helderheid te verschaffen over o.a. de financiële middelen per gemeente, de tijd die nodig is om kwalitatief goede zorg en begeleiding in te kopen en de tijd die nodig is om afspraken te maken tussen zorgverzekeraars en gemeenten. Ook dient er een duidelijk voorlichtingstraject te komen om burgers te informeren over de komende veranderingen.

CDA Westland roept ook andere fracties in de gemeenteraad op druk uit te oefenen op hun woordvoerders in de Tweede Kamer. Waarom moeten de bezuinigingen zo fors worden ingezet? Het CDA deelt de waarschuwing van CDA Fractievoorzitter Buma op het Partijcongres van afgelopen zaterdag. Buma sprak ook een waarschuwing uit richting kabinet. De kans bestaat dat door het kabinetsbeleid gemeenten worden gedwongen om de lokale belasting te verhogen. Het kabinet geeft de gemeenten namelijk meer taken, die ze echter wel met minder geld uit moeten voeren. Als we niet oppassen, wordt de zorg daardoor veel slechter. Of de lokale belasting gaat omhoog – terwijl de belasting landelijk ook al steeds hoger wordt. “Het kabinet zegt dat het allemaal kan, ik moet het nog zien.”

Comments

comments