Actueel

HomeActueelCDA Westland steunt de visie van het college op de begroting voor 2021

CDA Westland steunt de visie van het college op de begroting voor 2021

CDA Westland juicht de plannen van het college toe die wij eerder deze week ontvingen. Deze bieden duidelijkheid en zekerheid voor inwoners en bedrijven.

Door ruimhartig gebruik te maken van de opgebouwde reserves (uit de totale reserve van € 110 miljoen, wordt € 25 miljoen beschikbaar gesteld voor investeringen en kosten) kan het voorzieningenniveau op peil blijven, zijn er steun- en stimuleringsbijdragen voor het bedrijfsleven waaronder glastuinbouwbedrijven en het MKB en blijft het aanbod binnen het sociaal domein op dit moment gehandhaafd.

Het college kiest duidelijk om nu niet te bezuinigen in deze onzekere tijd, maar voor het stimuleren van de economie en het op peil houden van de voorzieningen.

Vanuit ons verkiezingsprogramma zijn we blij dat er aandacht is voor de volgende zaken:

Wij zijn verheugd dat het zorgaanbod op dit moment in stand blijft. Dit betekent bijvoorbeeld dat Vitis en de bibliotheek hun activiteiten kunnen voortzetten en huishoudelijke en andere hulp aan kwetsbare groepen zoals ouderen en mensen met een beperking beschikbaar blijft.

De unieke positie van Westland als innovatief glastuinbouwgebied moet behouden blijven, immers veel Westlanders zijn direct of indirect verbonden met dit cluster. Door een bedrag van € 3 miljoen beschikbaar te stellen voor de gehele Westlandse economie, waarbij de sector eenzelfde bedrag bijdraagt, komt er voldoende ruimte voor kennis en innovatie.

Centrumplannen krijgen voldoende aandacht, samen met de ondernemers wordt gekeken hoe ze ontwikkeld kunnen worden tot aantrekkelijke kernen voor horeca en als winkelgebied.

Naast een nieuw aan te leggen hockeyveld investeert de gemeente in zwembaden, zodat ze de komende jaren open kunnen blijven.

Namens de fractie van CDA Westland,

Jenny Vermeer

Comments

comments


Contactpersonen

Fractievoorzitter