Actueel

HomeActueelCDA Westland vraagt aandacht voor gevolgen project Zwethzone voor Scouting Kwintsheul

CDA Westland vraagt aandacht voor gevolgen project Zwethzone voor Scouting Kwintsheul

24De fractie van CDA Westland heeft tijdens de rondvraag van de commissievergadering Ruimte op 18 februari 2014 aandacht gevraagd voor de recente wijzigingen in het project Zwethzone, met grote gevolgen voor Scouting Kwintsheul.

In het kort komt het erop neer dat de plannen voor nieuwe wandel- en fietsroutes met een drietal bruggen in de Zwethzone binnen de gemeente Midden-Delfland momenteel aan hevige discussie onderhevig is. Resultaat hiervan is nu dat men de plannen wilt veranderen waarbij de bruggen ook een andere locatie zullen krijgen. Realisatie van dit nieuwe plan heeft als gevolg dat Scouting Kwintsheul in grote problemen gaat komen bij haar belangrijkste activiteit: het kunnen (leren) zeilen in de buurt van het scouting gebouw. Door de bouw van een brug zou de scouting namelijk niet meer zeilend met haar lelievletten op de Monster Watering kunnen komen. De Monster Watering, en dan met name de verbreding in de Monster Watering, is voor de scouting echter het belangrijkste vaarwater om haar jeugdleden te leren zeilen.
Wat de scouting betreft zijn er twee oplossingen. De eerste is de brug een beweegbaar deel te geven, zodat er zeilboten langs kunnen. De tweede is de brug zuidelijker te realiseren, voorbij de zwaaikom aan het einde van de Molenlaan.
CDA Westland is van mening dat de Monster Watering als het belangrijkste vaarwater voor Scouting Kwintsheul bereikbaar zou moeten blijven, zodat de scouts hun activiteiten in de buurt van het scouting gebouw kunnen voorzetten. Om die reden heeft de fractie van CDA Westland dit probleem bij het college van B&W aan de orde gesteld, en haar gevraagd zich voor een oplossing in te zetten. In aanvulling hierop heeft de fractie aandacht gevraagd voor de mogelijke belemmeringen die de nieuw aan te leggen bruggen vormen voor het Varend Corso.

Comments

comments