Actueel

HomeActueelEen liefdevolle omgeving

Een liefdevolle omgeving

In het AD van 22-03-2021 worden we geïnformeerd over een project welke per 1 juni in onze buurgemeente Den Haag van start gaat. Hieronder wordt het artikel weergegeven;

Vorige week zijn we bijgepraat over de (on)mogelijkheden binnen het sociaal domein van onze jeugd. Voor ieder kind willen we de meest gunstige omstandigheden creëren voor een veilig en liefdevolle omgeving. Waarbij het voor ieder kind fijn moet zijn om thuis te kunnen opgroeien en uithuisplaatsing zoveel mogelijk voorkomen zou moeten worden.

Met behulp van een buurtgezin zouden de ouders van overbelaste gezinnen op adem kunnen komen en de kinderen zich positief blijven ontwikkelen. Het netwerk van ouders kan verstevigen en daarmee kunnen ze altijd terug vallen op wat extra advies, ruimte en ondersteuning bij overbelasting.

Mooie voorbeelden zijn te vinden op: www.steunouder.nl

Het de volgende vragen aan het college:

  1. Is het college bekend met Buurtgezinnen?
  2. Zo ja, is dit ook een mogelijkheid om voor de gemeente Westland dit op te zetten evt. samen met Vitis Welzijn?

Namens de fractie van CDA Westland,

Anja van der Eijk- Groeneveld

Comments

comments


Contactpersonen

Gerelateerd standpunt

Jongeren en Gezinnen

Jongeren moeten zich thuis voelen in Westland. Zij moeten gezond en veilig kunnen opgroeien. Juist daarom is soms extra steun nodig in gezinnen. Daarom willen wij: Ontmoedigingsbeleid alcohol door inzet op bewustwording over overmatig gebruik bij ouders én jongeren. “Drink niet alleen met maten, maar ook met mate!” Drugspreventie aanscherpen Stevige inzet op jeugdzorg, preventie, […]