Actueel

HomeActueelFijne feestdagen!

Fijne feestdagen!

Het einde van het jaar nadert alweer, de donkere dagen voor Kerst zegt men vaak. Deze beeldspraak beschrijft heel treffend de fase waarin CDA Westland zich bevindt: het afscheid van Karin Zwinkels als wethouder laat zijn sporen na. In een politiek proces kan niet altijd alles worden gedeeld, vandaar dat wij terughoudend zijn met informatie rondom haar afscheid. Wij zijn haar dankbaar voor alles wat ze voor onze partij en voor Westland heeft betekend. 

CDA Westland is en blijft de partij die oog heeft voor jong en oud. Onze jongeren moeten hier veilig kunnen opgroeien en een betaalbare woning vinden. Datzelfde geldt voor senioren en spoedzoekers die evenals de arbeidsmigranten die hier komen werken, recht hebben op een goede huisvesting. Een hele opgave als we kijken naar de bredere opgave om alles in het dichtbevolkte Westland in evenwicht te houden. Waar is ruimte voor kleinschalige recreatie en waar behouden we voldoende groen om een leefbaar klimaat te houden? En is er nog ruimte om innovatieve bedrijven te laten uitbreiden of zich hier te vestigen, zowel binnen als buiten het glastuinbouwcluster? 

En hoe houden we zorg voor kwetsbare mensen op een hoog peil? Het voorzieningenniveau binnen onze gemeente is prima en we moeten hoog inzetten om dit te behouden in samenhang met de nog steeds stijgende kosten van jeugdzorg. Een landelijk probleem waar ook wij mee te maken hebben. 

Op het moment van schrijven van deze nieuwsbrief is de zoektocht naar een nieuwe wethouder in de afrondende fase. Op korte termijn kunnen wij een naam presenteren. Hij of zij zal de opdracht hebben voortvarend onder andere aan de slag te gaan met deze dossiers. 

Over een week gaan we een nieuw decennium in, waarin we blijven werken aan een mooier en beter Westland, waar het goed toeven en werken is. Ook dat is en blijft ons doel. We hopen, dat we op uw vertrouwen kunnen blijven rekenen en reik ons vooral uw inzicht en gedachten aan. Bestuur en raadsleden zijn er voor u. 

Op zaterdagochtend 11 januari houden wij van 10.30 u tot 12.30 u onze nieuwjaarsreceptie in De Binnenhof in Naaldwijk waar we jou, u graag ontmoeten. Een aparte uitnodiging volgt nog. 

Rest ons om jou, u een gezegend Kerstfeest te wensen en een gezond en voorspoedig 2020. 

Namens het bestuur en de fractie van CDA Westland, 

Jenny Vermeer 

Frits Zwinkels

Comments

comments


Contactpersonen

Voorzitter

Fractievoorzitter