Actueel

HomeActueelGeen Polenhotel, maar seniorenhotel!

Geen Polenhotel, maar seniorenhotel!

De aangekondigde sluiting van verzorgingshuis Sonnevanck in ’s-Gravenzande heeft heel wat los gemaakt in het ‘Breeje Durp’. Daar hoef je als politieke partij geen meldpunt voor te openen. Natuurlijk wordt dit allemaal netjes voorbereid door de eigenaar Pieter van Foreest. Niemand wordt op straat gezet, maar toekomstige senioren zien de bui al hangen. Waar moet ik naar toe als de zorg thuis niet meer te organiseren is? Dit VVD/PvdA kabinet zet in op langer thuis wonen; daar is CDA Westland ook voor.  Alleen niet op de manier dat er extra bezuinigd wordt op de huishoudelijke zorg en begeleiding. Aan de ene kant wil je dat mensen zelf, al dan niet met hulp van familie en buren, langer thuis blijven wonen. Aan de andere kant: als je zoveel bezuinigt dan schiet dat zijn doel voorbij.  CDA Westland vindt dat er in ’s-Gravenzande een huis als Sonnevanck moet blijven.

Voor mensen die kortdurend extra zorg nodig hebben na bijvoorbeeld een ziekenhuisopname,  maar ook als logeeradres voor een senior als tijdelijke ontlasting van de mantelzorger. De kamers in Sonnevanck zijn niet groot, maar er zal altijd een vraag blijven naar goedkopere huurappartementen. We zitten in Westland nog niet aan de top van de vergrijzing; dat betekent dat de komende jaren er meer ouderen bijkomen. De meeste ’s-Gravenzanders kunnen prima voor zichzelf zorgen, ook als ze ouder worden en meer zorg thuis nodig hebben. Maar voor degenen die dat niet (meer) kunnen, daar heb je met elkaar een verantwoordelijkheid voor. Wie pakt die handschoen op? Welke woningcorporatie, projectontwikkelaar of particulier voelt zich geroepen? En mocht blijken dat het huidige Sonnevanck bouwkundig of technisch gezien geen langere levensduur meer is gegund; dan ondersteunen we graag de plannen voor ver/nieuwbouw van het gemeentehuis van ’s-Gravenzande.

Vorige week donderdagavond werden plannen hiervoor toegelicht in een openbare bijeenkomst voor alle burgers. Heel veel ideeën en voorstellen gaan in de richting van combinaties van wonen en zorg. Op oude kantoren zit niemand te wachten. Wij ondersteunen deze initiatieven graag! De afgelopen raadsperiode hebben we vele uren gediscussieerd over huisvesting voor onze buitenlandse werknemers. Sommige raadsleden meenden zelfs gehoord te hebben dat er Polen kwamen wonen in Sonnevanck. Wat het CDA Westland betreft: geen Polenhotel op de plaats van Sonnevanck; maar een seniorenhotel!

Comments

comments