Actueel

HomeActueelHet eindpunt van tramlijnen 16 en 17

Het eindpunt van tramlijnen 16 en 17

Gelet op toekomstige ontwikkelingen m.b.t. verbetering van Openbaar Vervoer verbaast het CDA Westland dat er op de keerlus van tramlijnen 16 en  17 een bord staat met de tekst “Hier uw bedrijf? Bouwkavels van ca. 400 m2?”

Een bord op die locatie impliceert namelijk dat er op en rond dit eindpunt met nog niet bebouwde oppervlakten volop gebouwd gaat worden. De verbazing is voornamelijk gebaseerd op het feit dat er op dit moment nog steeds nauwelijks of geen parkeerplaatsen aldaar aanwezig zijn om op het OV over te stappen, en dan ook nooit meer gerealiseerd kunnen worden.

Zoals bij het eind-/startpunt van Randstadrail lijn 4 bij schaatscentrum De Uithof stellen wij ons namelijk voor dat deze locatie aan de rand van de stad en nabij de A4 een ideaal opstappunt kan zijn voor automobilisten die vanaf hier hun werklocatie of het strand in Den Haag willen bereiken met het OV. Dit is ook beleid van de Overheid, het weren van auto’s in de steden en de stranden van Kijkduin en Scheveningen om die als “last mile” te bereiken met het OV. Wij wijzen er nog op dat in de mobiliteitsvisie ook is uitgesproken dat deze locatie genoemd wordt als eindpunt van een HTM bus (lijn 21) door Wateringen waardoor meer parkeerplaatsen aldaar zeer stimulerend kan werken voor het overstappen op het OV.

Daarom onze vragen aan het college:
  1. Klopt de waarneming dat het voor de toekomst onmogelijk wordt gemaakt een mooi opstappunt voor het OV richting stad bij het eindpunt van trampijnen 16 en 17 te realiseren?
  2. Hoe is er, als de ruimte eromheen inderdaad bebouwd gaan worden, nog van dit eindpunt van de tramlijnen 16 en 17 een toekomstgericht overstappunt op het OV met genoeg parkeerplaatsen voor auto’s te maken?
  3. Bent u het met de fractie van CDA Westland eens dat wij ook nu al moeten investeren in verwachte toekomstige ontwikkelingen m.b.t. meer en beter Openbaar Vervoer en dat dit een zeer geschikte mogelijkheid daarvoor is?

Namens de fractie van CDA Westland,
 Jan van Rossum

Comments

comments


Contactpersonen

Raadslid

Gerelateerd standpunt

Infrastructuur en Verkeer

De grote bedrijvigheid in Westland en de groeiende bevolking vereisen een goed wegennet. Iedereen wil snel en veilig naar zijn bestemming reizen. Producten moeten snel vervoerd kunnen worden. Daarom willen wij: Discussie starten/visie ontwikkelen op realisering woningbouwplannen in relatie tot beschikbare ruimte en infrastructuur Vergroting capaciteit N213 (Nieuweweg) en N222 (Veilingroute) Veilige fietsverbinding tussen De […]

Kern

Speerpunten Wateringen

Voor Wateringen. Voor elkaar: Ontwikkelingen in Wateringen met elkaar in samenhang aanpakken (parkeren, winkelgebied, doorstroming verkeer, Dorpskade, Hofboerderij, Gemeentekantoor) Nieuw verkeersplan met inspraak burgers Ark-locatie ombouwen naar brede zorginstelling, gecombineerd met kortdurende verpleeghuiszorg, wijkfunctie aangevuld met gespikkeld wonen bij voorkeur door (particuliere) investeerders; wonen en zorg bij elkaar brengen Waterman openhouden door eventueel te combineren […]