Actueel

HomeActueelJongeren in de politiek. Wij zijn fan!

Jongeren in de politiek. Wij zijn fan!

Donderdag 4 oktober j.l. was ons jongste raadslid Janice de Jong aanwezig bij WOS Media om de jongerenraad te promoten. Jongeren tussen de 14-18 jaar kunnen zich nu op geven om als één van de 21 plaats te nemen in de jongerenraad. Zij kunnen dan mee besluiten over de toekomst van Westland bijvoorbeeld over sport, cultuur en feestweken. 

Wij vinden dit erg belangrijk want de jeugd heeft de toekomst! Nu zijn Westlandse jongeren niet of nauwelijks betrokken bij de politiek en kunnen alleen politiek actief worden door op de lijst van een partij te gaan staan. Uit activiteiten als ‘klas in de raad’ is gebleken dat er erg getalenteerde jongeren in Westland zijn, die hun talenten best verder zouden kunnen uitbreiden.

Daarnaast hebben jongerenraden elders in Nederland bewezen dat een laagdrempelig platform voor jongeren bijdraagt aan meer betrokkenheid van deze groep bij politiek en samenleving.

Heb je interesse om mee te doen? Aanmelden en meer informatie via www.gemeentewestland.nl/jongerenraad.
Er staat een leuke vergoeding tegenover, en de adviezen van de jongerenraad worden serieus genomen in de ‘volwassen’ gemeenteraad van Gemeente Westland.

Daarmee kun je als jongere dus echt wat bereiken!

Comments

comments


Contactpersonen

Raadslid

Gerelateerd standpunt

Jongeren en Gezinnen

Jongeren moeten zich thuis voelen in Westland. Zij moeten gezond en veilig kunnen opgroeien. Juist daarom is soms extra steun nodig in gezinnen. Daarom willen wij: Ontmoedigingsbeleid alcohol door inzet op bewustwording over overmatig gebruik bij ouders én jongeren. “Drink niet alleen met maten, maar ook met mate!” Drugspreventie aanscherpen Stevige inzet op jeugdzorg, preventie, […]