Actueel

HomeActueelKan gemeente ondernemers in nood steunen?

Kan gemeente ondernemers in nood steunen?

Staat de gemeente in de startblokken om ondernemers te steunen die door Corona in financiële problemen komen? De kans is groot dat ondernemers het steeds zwaarder krijgen. Ook zij hebben recht op schuldhulpverlening. Wij vragen ons af of dit al voldoende geregeld is en of ondernemers überhaupt weten dat zij hier recht op hebben. Daarom stellen we vragen:

Datum: 13 januari 2021

Geacht college

Uit een inventarisatie van journalistiek platform Pointer (KRO-NCRV) blijkt dat veel gemeenten de schuldhulpverlening voor zelfstandig ondernemers niet of onvoldoende op orde hebben. Bij maar liefst twee derde van de 150 onderzochte gemeenten is de hulpverlening onduidelijk of niet aanwezig. Hierdoor vallen de ondernemers buiten de boot.

Dit leverde een schokkend beeld op, wat ons nog niet bij Westland voor ogen staat. Echter een en ander kon wel eens heel dichtbij zijn.

Wij weten dat de gemeente deze zaken uitbesteed heeft aan een extern bureau. Wat gespecialiseerd is in dit soort gevallen.

In de wet gemeentelijke schuldhulpverlening is vastgelegd dat zelfstandige ondernemers recht hebben op deze schuldhulp. De Pointer uitzending maakte duidelijk dat niet alles lukt.

De verwachting is dat vanwege de coronapandemie het aantal ondernemers met schulden sterk zal toenemen. Wij weten dat ook van de kant van de VNG veel aandacht gevraagd wordt bij de gemeentes.

Daarom de volgende vragen;

· Is onze externe partner voldoende op de hoogte van de Westlandse specifieke problematiek ( wij denken aan de vele kleine bedrijven, zzp-ers)

· Zijn we voldoende voorbereid op de mogelijke aanvragen die op ons afkomen?

· Hebben we een voorlichtingscampagne in de maak? Kunnen de BIZ-en daarbij ondersteunen?

Graag Uw reactie binnen de daarvoor gestelde termijn.

Namens de fractie van CDA Westland

Cor van der Mark
Pieter Immerzeel

Comments

comments

Post Tags - , ,

Contactpersonen

Raadslid

Raadslid

Gerelateerd standpunt

Zorg en Sociaal Beleid

Zorgen voor elkaar staat hoog in het vaandel van Westlanders. Niet iedereen kan dat op eigen kracht. De landelijke wetgeving leidt soms tot lastige situaties voor ouderen. Gelukkig hebben we dit in Westland zo goed mogelijk geregeld. Maar blijvende aandacht voor zorg is nodig. Daarom willen wij: Actief beleid tegen eenzaamheid, laaggeletterdheid, armoede, psychische problematiek […]

Ondernemen

De economische crisis is gelukkig voorbij. Ondernemen loont steeds meer en dat is goed voor onze werkgelegenheid en welvaart. CDA Westland blijft het ondernemerschap stimuleren en faciliteren. Wij willen daarom: Verduurzamen bedrijventerreinen in nauw overleg met ondernemers Geen detailhandel op bedrijfsterreinen, maar in winkelcentra Verbetering ontsluiting bedrijfsterreinen Herontwikkeling Bedrijventerrein Lierweg De Lier stimuleren Bedrijventerrein Zanddijk-Kreeklaan […]