Actueel

HomeActueelMaak nieuwbouwwijk Park Sonnehoeck onderdeel van Kwintsheul

Maak nieuwbouwwijk Park Sonnehoeck onderdeel van Kwintsheul

Met de vaststelling van het globale bestemmingsplan voor de Gouw fasen 2 en 3a in Kwintsheul (aan de Poeldijkseweg) heeft de gemeenteraad, in ieder geval de fractie van CDA Westland, nadrukkelijk bepleit dat deze wijk aan moet sluiten bij Kwintsheul. Ook vanuit Kwintsheul zelf via inspreken van de Heulse Aanpak is nadrukkelijk dezelfde wens geuit om daarmee de voorzieningen in Kwintsheul weer een extra boost te geven.

Het meest gemakkelijk om dat te bereiken is om een geheel veilige fietsverbinding aan te leggen in de ecologische zone binnen de wijk naar de ook al aan te leggen fietsstraat (waar de auto te gast is) in de overige nieuwbouwplannen van De Gouw naar Kwintsheul. Allerwegen wordt namelijk onderkend dat het Groenepad en de Hollewatering voor fietsers, en dan ook vooral de jeugd, een gevaarlijke weg is om te fietsen. Met die aparte fietsverbinding ontstaat er een heel veilige en mooie fietsverbinding waardoor kinderen zelfstandig naar de Andreasschool en Quintus in Kwintsheul zouden kunnen fietsen.

Daarnaast zal die gehele fietsverbinding ook voorzien in een mooie recreatieve route vanaf de kust en vanuit Park De Uithof naar Midden-Delfland. Dit zou ook zo uitgewerkt worden, althans dat is de vaste overtuiging van CDA Westland.

Ondertussen is een deel van dit plan al gerealiseerd via woningbouwprogramma Park Sonnehoeck, en is ook de gehele wijk nu via een grenscorrectie naar Kwintsheul gegaan. Maar wat nu blijkt zonder de genoemde fietsverbinding. In de schetsen van de uitwerkingsplannen wordt nergens meer zo’n fiets- en wandelverbinding terug gevonden.

Om het waarom van deze voor CDA Westland ongewenste uitwerking van de plannen, en of dit ook de goede interpretatie ervan is, heeft CDA Westland schriftelijke vragen aan het college van B&W gesteld.

Voor eventuele aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Jan van Rossum (06 2393 1111).

Comments

comments


Contactpersonen

Raadslid

Gerelateerd standpunt

Infrastructuur en Verkeer

De grote bedrijvigheid in Westland en de groeiende bevolking vereisen een goed wegennet. Iedereen wil snel en veilig naar zijn bestemming reizen. Producten moeten snel vervoerd kunnen worden. Daarom willen wij: Discussie starten/visie ontwikkelen op realisering woningbouwplannen in relatie tot beschikbare ruimte en infrastructuur Vergroting capaciteit N213 (Nieuweweg) en N222 (Veilingroute) Veilige fietsverbinding tussen De […]

Wonen en Huisvesting

Er wordt gelukkig weer volop gebouwd in Westland. Van belang is te bouwen voor elke doelgroep en voor elke portemonnee. Dit vraagt om nauwe afstemming met de wooncorporaties. Van belang is dat wijken zo zijn ingericht dat het voor iedereen fijn is om te wonen. Daarom willen wij: De blijverslening voor ouderen en de starterslening […]

Kern

Speerpunten Kwintsheul

Voor Kwintsheul. Voor elkaar: Snel woningen bouwen voor Heulenaars, jong en oud Woningbouw op locaties Wittebrug, Verkade en De Driesprong Afronding centrum met opening supermarkt Breed aanbod en kwalitatief goed onderwijs op brede school Andreashof Optimaliseren gebruik sporthal Quintus Snelle aanleg van veilige fietsverbindingen tussen De Gouw/Uithof en centrum, school en Quintus Bedrijventerrein Bovendijk herinrichten […]

Speerpunten Wateringen

Voor Wateringen. Voor elkaar: Ontwikkelingen in Wateringen met elkaar in samenhang aanpakken (parkeren, winkelgebied, doorstroming verkeer, Dorpskade, Hofboerderij, Gemeentekantoor) Nieuw verkeersplan met inspraak burgers Ark-locatie ombouwen naar brede zorginstelling, gecombineerd met kortdurende verpleeghuiszorg, wijkfunctie aangevuld met gespikkeld wonen bij voorkeur door (particuliere) investeerders; wonen en zorg bij elkaar brengen Waterman openhouden door eventueel te combineren […]